DEBAT:

Farligt og kaotisk

John Andersen, Fruevej 16, Dyssegård

Krydset ved Vangede Station/Lidl fungerer ikke.

For det første er der mange biler, der lægger sig i den forkerte vejbane, når de skal til Lidl eller videre ad Vangedevej. Der er mange cyklister, der fejltolker lyssignalerne og kører over for rødt, og fodgængere, der ikke helt kan overskue krydset.

Jeg har flere gange set både fodgængere og cyklister, som var meget tæt på at blive kørt ned. Vangede Station/Lidl-krydset er et kaotisk og et farligt kryds.

Derudover er der meget lange kødannelser i myldretiden; især på Ellegårdsvej og op mod krydset. Selv har jeg flere gange måtte vente på grønt lys fire-fem gange, før jeg kunne komme ind i krydset - som ofte er delvist blokeret af trafikanter, der venter på at komme ind i højrebanen til Kildebakkegårds Allé.

Kort sagt, krydset fungerer hverken sikkerhedsmæssigt eller trafikalt. Noget må gøres.

Publiceret 07 December 2017 18:00

SENESTE TV