DEBAT:

Venstre i Gentofte 2021

Søren Graversen, medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse for Venstre 1990-2005

Ved KV17 fik Venstre i Gentofte det ringeste valg i mange år. Den fremgang, der blev bygget op gennem 90'erne, blev sat over styr.

Dengang handlede det om, at Venstre som liberalt-borgerligt parti på borgerligt grundlag og i samarbejde med Konservative skulle byde selvstændigt ind på politikudvikling i kommunen, også gerne med et kritisk blik på gamle indgroede sædvaner i Korsbæk.

Denne gang havde Venstre især fokus på at udjævne gamle brudflader og fremhæve tilpasningen til styret.

Venstre mistede kant og blev usynlig, og så kunne vælgerne jo ligeså godt stemme på den rene vare.

Der har ellers været mange muligheder for en selvstændig profilering af Venstre i Gentofte.

Efter nybyggerierne på Gentofte Stadion gik det galt for Hans Toft, der med betydelige gener for store dele af Jægersborg og Gentofte planlagde og længe fastholdt et ødelæggende højhusbyggeri.

Parkeringsproblemerne er stort set uløste. Efter det tidligere parkeringskorps' urimelige fremfærd vil borgmesteren åbenbart ikke udfordre borgerne på ny. Men her som i hele trafikplanlægningen hersker der en helt uforståelig laissez-faire holdning.

Byplaner og lokalplaner er et andet område, der trænger til et kritisk blik. Villabyggeriet i Øresund-strandkanten er blot et enkelt eksempel.

Og økonomien: betaler vi stadig en overkurs til en snæver elite af store mestre i kommunen, eller kan også unge og mindre mestre få en chance? Der er nok at tage fat på.

Venstre i Gentofte kan genvinde det tabte og finde ny fremgang. Det vil være muligt at få kontakt med større vælgergrupper med målrettede og troværdige liberalt-borgerlige markeringer.

Samarbejdet med Konservative er en grundlæggende og naturlig byggesten, men Venstre bør også konstruktivt og fremadrettet vise nye veje for det borgerlige Gentofte.

KV21 kan vise sig at foregå på ændrede præmisser. Til den tid er Hans Toft 74, og et generationsskifte kan åbne feltet.

Valg vindes som bekendt mellem valgene, og et tydeligere Venstre i Gentofte kan gribe dagen.

Publiceret 07 December 2017 14:15

SENESTE TV