DEBAT:

Derfor går vi efter det brede samarbejde

Brigitta V. Rick og John Andersen, SF Gentofte

SF er tilbage i kommunalpolitik i Gentofte Kommune, og vi vil gerne sige tak til alle jer, der stemte på SF.

Vi gik til valg på et bredt samarbejde mellem mange partier både i og udenfor kommunalbestyrelsen. Den linje vil vi fortsætte.

I valgkampen havde SF især fokus på følgende områder: mere borgerinddragelse på mange forskellige måder, større fokus på miljø og klima og psykologhjælp til unge under 25 år, gratis for de unge.

De næste fire år skal bruges på at få gennemført så meget som muligt, og en af måderne er at være repræsenteret i de vigtigste udvalg, hvor vi kan fremme den politik, vi gerne vil.

Vi har valgt at konstituere os sammen med S, R, K og V, da det giver os de bedste muligheder for at blive repræsenteret i de udvalg, der er væsentlige i forhold til en rød og grøn politik.

SF er repræsenteret i Teknik- og Miljøudvalget, hvilket er det højst prioriterede udvalg for SF, fordi det vedrører områder som: Gentofte som klimakommune Plus, affaldssortering, plastikposefri kommune, bekæmpelse af madspild m.m.

SF er også repræsenteret i Det Grønne Råd, som vi selv har været initiativtager til. Vi er endvidere repræsenteret i Økonomiudvalget samt i Børneudvalget – et nyt udvalg, som vi glæder os til.

Når vi kommer i kommunalbestyrelsen midt i en budgetperiode, betyder det, at budgettet er vedtaget. SF tilslutter sig det vedtagne budget. Men det er klart, at SF i de kommende fire år ligesom de andre partier vil søge indflydelse på budgettet, så vi får sat et solidt miljø- og klimaaftryk samt sikrer bedre forhold for dem med færre ressourcer.

Vi har i efteråret haft et godt samarbejde med Alternativet og Enhedslisten, hvor vi har eksperimenteret med nye former for møder, hvor alle borgere, uanset hvor de står politisk, har været inviteret til at deltage. Det samarbejde ønsker SF fortsætter og gerne udvidet med andre partier.

Publiceret 08 December 2017 19:00