DEBAT:

Livet, døden og bevidstheden. Hvad siger hjerneforskningen?

Søren Harslund, Sønderdalen 6, Dyssegård

På side 54 i Villabyerne nr. 40 omtaler litteraturkonsulent Signe Langtved Pallisgaard neurokirurgen Henry Marsh' bøger om hans erfaringer som hjernekirurg.

Det fremgår ikke af artiklen, at dr. Marsh blandt andet beskæftiger sig med forholdet mellem hjerne og bevidsthed, ligesom han mener, at der ikke er et liv efter døden.

Dr. Marsh' opfattelse er uden tvivl den gængse blandt hjerneforskere, men der findes vægtige undtagelser, ikke mindst blandt de forskere, der beskæftiger sig med de såkaldte nærdødsoplevelser.

Et markant eksempel er den amerikanske neurokirurg Eben Alexander. Han havde i 2008 en nærdødsoplevelse, som fuldstændig ændrede hans syn på livet, døden og menneskets bevidsthed.

Før oplevelsen tilsluttede han sig den opfattelse, som er gængs blandt hjerneforskere, at sådanne oplevelser blot er et resultat af iltmangel i hjernen. Men som så mange andre, der har haft lignende oplevelser, måtte dr. Alexander revidere sin opfattelse af fænomenet nærdødsoplevelse og af den menneskelige bevidsthed:

“Det univers, jeg oplevede i min koma er - har jeg opdaget med både forskrækkelse og glæde - det samme som Einstein og Jesus talte om på deres meget forskellige måder.”

Og: “Jeg ved, at mange af mine kolleger har - som jeg selv havde det - den teori om hjernen, og især storhjernen, at den producerer bevidstheden, og at vi lever i et univers blottet for følelse, og især da for sådan betingelsesløs kærlighed, som jeg nu ved, at Gud og universet nærer overfor os. Men den tro, den teori, den ligger nu knust for vore fødder.”

På den baggrund mener dr. Alexander, at den traditionelle forståelse af hjernen som bevidsthedens skaber er forældet, og at en kommende teori om hjernen på én gang vil eller må være både videnskabelig og åndelig, og at den må tage udgangspunkt i hans og andres erfaring af, at hjernen 'kun' er et redskab for bevidstheden.

Publiceret 13 December 2017 19:00