DEBAT:

Politi og hjemmeværn i Nordsjælland

Søren Skafte, Lundely 5, Hellerup

Når borgmesteren i Frederikssund, John Schmidt Andersen, og i Helsingør, Benedikte Kiær, er færdig med drøftelserne med Nordsjællands Politi om udkastet til en ny politistruktur, bør de sammen med Hans Toft fra Gentofte fortsætte med ledelsen i Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland.

Nordsjællands Politi lægger i et udkast til ny struktur op til, at det udkørende beredskab i de to byer koncentreres i Hillerød og Gentofte.

Borgmestrene i Frederikssund og Helsingør er bestemt ikke overbeviste om visdommen i forslaget, der endnu ikke er godkendt af Rigspolitiet. Bliver udkastet godkendt, forventer ledelsen i Nordsjællands Politi, at strukturen kan træde i kraft til juni 2018.

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland, der dækker samme geografiske område som Nordsjællands Politi med 13 kommuner: Gribskov, Helsingør, Halsnæs, Fredensborg, Hillerød, Hørsholm, Frederikssund, Allerød, Rudersdal, Egedal, Furesø, Lyngby-Taarbæk og Gentofte, har den 15. november 2017 udmeldt, at der snarest skal gennemføres vidtgående ændringer i distriktets organisation.

Som led i ændringerne nedlægges politihjemmeværnskompagnierne i Frederikssund, Hillerød-Helsingør og Lyngby-Gentofte, og opgaverne samles i Høvelte.

Det betyder, at det er slut med Gentoftes Hjemmeværn, der har været i kommunen siden 1949 og siden 1952 på Hjemmeværnsgården på Niels Steensens Vej 10.

Hvis Hjemmeværnsledelsen godkender planerne, vil ændringerne træde i kraft 1. april 2018.

Publiceret 13 December 2017 17:00

SENESTE TV