DEBAT:

Nytårshærværk på badebroen

Peter Bagger, kasserer, Skovshoved Sogns Badebrolaug

Badebroen på Skovshoved Havns sydmole er åben for alle. Badebroen drives af Skovshoved Sogns Badebrolaug, hvis medlemmer er de borgere, som føler medejerskab og medansvar, og som qua det beskedne årlige kontingent på kroner 50 for enlige, kroner 100 for en familie og kroner 250 for en forening betaler broens drift og vedligeholdelse.

Nytårsaften var broen desværre udsat for et meningsløst hærværk.

Nogen må have affyret et meget kraftigt fyrværkeri på broen, som brændte hul i broens skridsikre tæppe og lavede to huller i det underliggende træ. På billedet ser man hvordan.

Bestyrelsen håber nu på, at de formastelige kontakter os eller havnefogeden, så sagen kan ordnes i mindelighed og reparationen betales af skadevolders ansvarsforsikring og ikke af badebrolaugets medlemmer.

Publiceret 09 January 2018 22:00

SENESTE TV