DEBAT:

Tranehaven - rehabilitering, når den er bedst

Sanne Møller, Esplanaden 7, 5. tv., København K

Det er for det meste surhed og kritik, som er det gennemgående, når oplevelser med 'det offentlige' bliver evalueret og beskrevet i spalterne for kommentarer og læserbreve.

Ligeså befriende er det at kunne imødegå en sådan kritik, når man lige har oplevet det stik modsatte – nemlig professionel og kærlig omsorg, når det er bedst.

Hyldesten tilhører i dette tilfælde rehabiliteringscentret Tranehaven, i Charlottenlund under Gentofte Kommune. Her har min mor på 96 år, som på mange måder lider af alderdommens skavanker, men som i øvrigt er mentalt frisk, oplevet et rehabiliteringsforløb, som har været i topklasse.

Tranehavens syge- og plejepersonale over én kam har været årvågne, imødekommende og forstående overfor min mors tilstand, som ved indlæggelsen på Tranehaven bestemt var kritisk, men som nu - efter to måneders kærlig pleje – må betegnes som en opblomstring. Ikke alene rehabiliteringen har Tranehaven udført professionelt, der blev også taget hånd om det videre forløb, i og med at der blev fundet en løsning, hvor min mor kunne overflyttes til en plejebolig, Lindely, under Sct. Lucas stiftelsen, hvor hun nu stortrives.

Ældreplejen står ofte for skud i den løbende debat, men et er sikkert – i min mors tilfælde har det hele fungeret optimalt.

Publiceret 09 January 2018 17:00

SENESTE TV