DEBAT:

Gaaaaab

Ove Lund, Damtofte Søndre Stræde 6, Charlottenlund

Jeg var tilhører ved kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar. Mødet var overstået på 14 minutter, så udover at jeg fik set kommunalbestyrelsesmedlemmerne, sad jeg tilbage med en tom fornemmelse.

Debat var der ikke tale om. Enkelte medlemmer (5) sagde noget, men for de flestes vedkommende vist mest som en markering af, at de var til stede.

Den levende debat, udvekslingen og udviklingen af enigheder og uenigheder manglede fuldstændigt. Den ideale demokratiske fælles stræben sandede til i forarbejder, udvalgskompromiser og majoritetsdominans.

Som borger havde jeg håbet på, at jeg ville blive klogere, få dybere indsigt, kunne mærke hvilke meninger og holdninger, der prægede de forskellige politiske partiers stillingtagen til spørgsmål af betydning for kommunen og for borgerne.

Det undrede mig så meget mere som kommunen har været foregangskommune for opgaveudvalg, dvs. for en ny samarbejdsform, der i princippet er en mere åben demokratisk form.

Det ville være ønskværdigt om de ambitioner, der har ligget bag dannelsen af opgaveudvalgene, kunne smitte af på kommunalbestyrelsesmøderne.

Publiceret 13 February 2018 19:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV