HISTORIE:

Brandfolk fra Gentofte ydede en kæmpe indsats en tragisk dag i 1945

Gentofte Brandvæsen spillede en afgørende rolle den tragiske dag i marts 1945, da britiske bombefly ved en fejl forvandlede Den Franske Skole på Frederiksberg til et bombekrater

Af
Af Joan Høj Jacobsen

cand. mag. i historie

Gentofte BrandMuseum

Historien om angrebet på Shellhuset i midten af København den 21. marts 1945 er velkendt. Under angrebet på Gestapos hovedkvarter styrtede en af de engelske fly ned ved Den Franske Skole på Frederiksberg Allé, hvorved andre bombemaskiner ved en fejl angreb skolen.

128 mennesker mistede livet på grund af denne tragedie, deriblandt 86 børn.

Det, der ikke er velkendt, er historien om, hvordan brandmænd fra Gentofte Brandvæsen kæmpede en indædt kamp mod flammerne for at redde så mange liv som muligt, og om de svære forhold, de arbejdede under.

Både Københavns og Frederiksbergs brandvæsener blev sendt til angrebets egentlige mål, Shellhuset. Det efterlod Zoneberedskabet, der skulle dække behovet i disses fravær, i en håbløs situation, da branden ved Den Franske Skole brød ud. Der blev derfor rekvireret forstærkninger, først og fremmest fra Gentofte.

På grund af angrebet på Shellhuset var to af Gentoftes brandsprøjter allerede blevet sendt til Østerbro for at være klar til indsats i København, men den tredje og sidste brandsprøjte, en lang drejestige og en inspektørvogn, blev omgående sendt fra Gentofte til Frederiksberg Allé.

Et frygteligt syn

Da Gentoftes brandmænd ankom til stedet, blev de mødt af et frygteligt syn. Dels brændte skolen, og der var stadig mange børn og voksne i ruinerne, men resten af karréen var også brudt i brand, og flammerne var allerede godt i gang med at sprede sig til bygninger på Maglekildevej og Amicisvej.

Både ødelæggelsen og forvirringen var total. Brandinspektør Nielsen og brandinspektør Ammenstorp fra Gentofte beskrev efterfølgende i deres rapporter om branden, hvor kaotiske forholdene var. Rapporterne er bevaret på Gentofte BrandMuseum.

Brandinspektør Nielsen beskrev, hvordan Gentoftes brandmænd gik til opgaven, og at nogle brandsprøjter fra Frederiksbergs brandvæsen alligevel var ankommet, og hvordan Gentofte Brandvæsen blev sat til at hjælpe.

Han roser sine mænd for at forhindre branden i at sprede sig yderligere, deriblandt til Frederiksberg Teater, der lå i samme karré som skolen, men mod slutningen af rapporten måtte han erkende, at der ikke havde været vand nok.

Presset på vandforsyningen, på grund af brandens omfang, var så stort, at der ikke var tryk nok på slangerne. I stedet for de mellem 800 og 1.200 liter vand, som hver slange skulle kunne sprøjte ud i minuttet, var ydeevnen “overordentlig reduceret”.

Det er ikke svært at forestille sig brandmændenes desperation, mens de kæmpede for at redde hundredvis af menneskeliv, blot for at kunne se, at der ikke kom vand nok ud af slangerne. Ødelæggelsen var så voldsom, at 12 store beboelsesejendomme udbrændte. I alt 18 opgange var helt væk.

Ilden fik voldsomt fat i hele området omkring Den Franske Skole. Foto: ukendt fotograf / Scanpix

Ilden fik voldsomt fat i hele området omkring Den Franske Skole. Foto: ukendt fotograf / Scanpix

Ingen afspærring

Arbejdsforholdene blev ifølge brandinspektør Ammenstorp yderligere besværliggjort af, at Zoneberedskabet end ikke havde etableret en sikkerhedszone.

Brandmændene måtte således arbejde med civile pårørende gående ind og ud mellem slanger og brandsprøjter. Man kan levende forestille sig billedet af desperate, grædende forældre, der spurgte efter deres børn, og ulykkelige beboere fra karréen, der havde mistet alt i branden, mens brandmænd forsøgte at slukke ilden.

Da Gentofte Brandvæsen ikke havde beskyttelsesbriller til mandskabet, og med voldsomme mængder af aske og støv i luften, blev flere og flere brandmænd ude af stand til at fortsætte med arbejdet.

Det lykkedes til sidst at få kontrol over flammerne, og efterhånden kom der yderligere hjælp fra andre brandkorps. Slukningen af branden tog mange timer, men efterhånden kunne Gentoftes fire brandkøretøjer og personel sendes tilbage til deres egen station på Bernstorffsvej.

Plan over brandområdet udarbejdet af den ene af indsatslederne. Rødt angiver Gentofte Brandvæsens sprøjter og slanger. Skraveret grønt angiver det udbrændte område. Originalen forefindes på Gentofte Brandvæsens arkiv.

Plan over brandområdet udarbejdet af den ene af indsatslederne. Rødt angiver Gentofte Brandvæsens sprøjter og slanger. Skraveret grønt angiver det udbrændte område. Originalen forefindes på Gentofte Brandvæsens arkiv.

Gjorde en forskel

Branden i den Franske Skole er et af besættelsestidens mest tragiske kapitler. Angrebet på Shellhuset var nødvendigt for at redde modstandsbevægelsen, og den del var en succes.

Gestapos arkiver blev ødelagt, og oplysninger, der ville have gjort den tyske besættelsesmagt i stand til at fange og henrette utallige modstandsfolk, gik tabt.

At skolen blev ramt, var et frygteligt ulykkestilfælde, men uanset hvor forfærdelig situationen var, ville den have været endnu værre, hvis det ikke var for Gentofte Brandvæsens hurtige og dygtige indsats.

Tre af de fire brandkøretøjer, som deltog i slukningen af branden ved Den Franske Skole, findes stadig og kan ses på Gentofte Brandmuseum, der derved bevarer et stykke uvurderlig danmarkshistorie.

Dette billede af en Mosquito over København blev taget under angrebet. Billede fra Nationalmuseets fotosamling.

Dette billede af en Mosquito over København blev taget under angrebet. Billede fra Nationalmuseets fotosamling.

Billedet er taget på Maglekildevej, og de to brandmænd på billedet er sandsynligvis fra Gentofte Brandvæsen. I baggrunden ses haleroret fra det nedstyrtede Mosquito-fly. Billede fra Vintage Wings of Canada

Billedet er taget på Maglekildevej, og de to brandmænd på billedet er sandsynligvis fra Gentofte Brandvæsen. I baggrunden ses haleroret fra det nedstyrtede Mosquito-fly. Billede fra Vintage Wings of Canada

Motorsprøjte M3, Triangel fra 1932. Det ene af i alt fire brandkøretøjer fra Gentofte Brandvæsen, som deltog i slukningen ved Den Franske Skole. De tre af køretøjerne kan ses på Gentofte BrandMuseum.

Motorsprøjte M3, Triangel fra 1932. Det ene af i alt fire brandkøretøjer fra Gentofte Brandvæsen, som deltog i slukningen ved Den Franske Skole. De tre af køretøjerne kan ses på Gentofte BrandMuseum.

Publiceret 15 February 2018 12:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV