DEBAT:

Fra kommunalplan til kommuneplan

Niels Leth-Espensen, Exnersvej 13, Klampenborg

En stor del af Gentoftes borgere har fået forslag til lokalplan 402 i deres e-boks.

Det er efter min mening uacceptabelt at medregne åbne og lukkede overdækninger uden at ændre bebyggelsesprocenten fra 25 procent til 30 procent.

Medregningen blev vedtaget i Bygningsreglementet i 2008 samtidig med, at 30 procent-reglen blev indført.

Moderne familier ønsker mere plads, og Kommuneplanen for Gentofte bør derfor ændres til 30 procent, inden medregningen træder i kraft.

Fuglevadskvarteret i Lyngby, som ligner vores, har 30 procent sammen med hovedparten af Danmark.

Kommunalbestyrelsen opfordres til at overveje dette.

Publiceret 21 February 2018 20:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV