Gentofte Kommune afviser Busters ønske

Buster Antonsen har fået afslag fra Gentofte Kommune om et Indego Exoskelet som hjælpemiddel. Familien har valgt at klage over afgørelsen

Af
Af Kathrine Albrechtsen

560 skridt gik Buster Antonsen i marts sidste år ved hjælp af et såkaldt Indego Exoskelet.

En stor dag for den 16-årige dreng, som har været paralyseret fra knæ og ned siden en skiulykke i 2016.

Hjælpemidlet, der bliver monteret under fødder, langs lår og skinneben samt et bælte med batteri til to timer, kan Buster selv tage på og af fra sin kørestol og transportere udstyret i en sportstaske.

Derfor var Busters store ønske, at Gentofte Kommune bevilligede midler til skelettet, der koster 790.000 kr.

Men Pleje og Sundhed i Gentofte Kommune var ikke lige så begejstret.

“Det vurderes, at du ikke vil opnå en væsentlig lettelse i dagligdagen ved brug af Indego Exoskelet,” skrev de i deres afslag den 26. januar 2018.

Afgørelsen hviler bl.a. på, at Buster ikke vil kunne følge med sine kammerater på grund af gåhastigheden på ca. 1,2 - 2 km/t. Og da skelettet ikke kan forcere trin højere end 15 cm, åbner det ikke op for alle adgangsforhold. Derudover vurderer man, at det ikke er egnet til daglige formål som sengeredning og indkøb, fordi Buster skal støtte sig til stokke eller en gangbuk. Både sengeredning, indkøb og madlavning er muligt at foretage fra kørestolen, vurderer man i afslaget.

Andre kvaliteter

Busters mor, Sissi Antonsen, er skuffet over kommunens dom over Indigo Exoskelettet og har valgt at klage over afgørelsen.

“Da vi søgte om det, kom kommunen hjem til os, hvor vi forklarede, hvordan han med skelettet kunne hjælpe til i hjemmet. Men et vigtigt punkt var også, at han kunne være sammen med sine venner. Kommunen kan slet ikke se en kvalitet i, at hjælpemidlet vil gøre det nemmere for ham at være ung i dag ved at komme op og være aktiv med sine venner i øjenhøjde,” siger hun.

Skelettet har også andre fordele, påpeger Sissi Antonsen.

“De henviser til dagligdagen, men hvad med om 10 år, når hans krop ikke kan mere. Hjælpemidlet er nemlig også med til, at Buster kan blive mere oprejst og dermed forhindre, at hans krop forfalder i kørestolen. Kommunen ser ham som en mand i en kørestol, mens jeg ser en mand, der skal leve et liv i mange år endnu. Regningen kommer senere, hvis han ikke kommer mere op at stå nu. Jeg kan sagtens forstå, at 790.000 kr. er mange penge, men om 10 år er de penge tjent ind,” siger hun.

Nervespecialist i Florida

Over jul var familien i Florida, hvor de mødtes med verdens førende nervespecialist, Steven Vanni, der fortalte, at Buster skal være meget mere oprejst for, at hans nervesystem og væv ikke dør. Og her henviste han til Indego Exoskelettet.

Hvorfor skal Gentofte Kommune betale for hjælpemidlet?

“De sidste to år har jeg krævet så lidt hjælp fra kommunen. Vi får støtte til huslejen, 2,5 times rengøring om ugen, og så er de kommet med en el-cykel. Alt andet betaler og står jeg selv for. Jeg er villig til at gå langt for selv at skaffe pengene til skelettet, men kan ikke gøre det alene. Jeg har brug for, at kommunen giver et tilskud og bakker op omkring situationen. Ligesom de bakker op om, at ældre skal have et godt plejehjem, vejene skal være pæne og vores flygtninge skal bo ordentligt. Jeg synes, at det er deres pligt at hjælpe en handicappet dreng,” siger Sissi Antonsen, som påpeger, at to borgere i hhv. Aarhus og Aalborg Kommune har fået det bevilliget.

Går kassetænkning i det

Men det er generelt svært at få bevilget disse højteknologiske hjælpemidler, fortæller landsformand for Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen.

“Det hænger sammen med, at kommunerne skal bevilge de billigst egnede hjælpemidler. Det er dog et paradoks, idet mange nye typer af hjælpemidler potentielt vil gøre borgerne mere selvhjulpne og have en gavnlig effekt for samfundet som helhed. Det er dog svært at få igennem, fordi der går kassetænkning i det og i det konkrete tilfælde kalder man hjælpemidlet for et træningsredskab og så hører det pludselig til i en anden kasse. En løsning vil kræve et større politisk fokus på at tænke i investeringer i det enkelte menneske,” siger hun.

Svar fra kommunen

I Gentofte Kommune kan afdelingschef i Pleje og Sundhed, Lone Jørgensen, ikke kommentere på enkeltsager.

“Men jeg kan oplyse, at vi altid baserer vores afgørelser i denne type sager på en grundig, individuel vurdering, som også har været tilfældet i denne sag og altid efter Servicelovens § 112, der handler om støtte til hjælpemidler. Får man afslag og vælger at klage over afgørelsen, revurderer kommunen afgørelsen på basis af eventuelle nye oplysninger fra borgeren. Hvis de nye oplysninger fra borgeren ikke giver anledning til en ændring af afgørelsen, sender kommunen sagen videre til Ankestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse, “ skriver hun i en mail til Villabyerne.

Publiceret 07 March 2018 11:30

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV