Sådan rammer storkonflikten Gentofte

Hvis de igangværende overenskomstforhandlinger for Danmarks offentligt ansatte ikke falder på plads i løbet af de kommende uger, bliver en lang række lokale arbejdspladser lammet af strejke, og nogle udsættes for lockout

Af
Signe Haahr Pedersen

Fagforbundene varsler strejke, og Kommunernes Landsforening, regionerne og staten står klar med en lockout.

Overenskomstforhandlingerne om de offentligt ansattes løn er i øjeblikket kørt så fast, at 110.000 mennesker nedlægger arbejdet i protest den 4. april, hvis ikke der findes en løsning inden da.

Gør de det, planlægger modparten at sende 440.000 medarbejdere hjem fra arbejde uden løn fra den 10. april.

Striden handler om løn, betalte frokostpauser og lærernes arbejdstid, og hvis den bryder ud, lammer den store dele af landet. Heriblandt Gentofte.

Her er en lang række offentligt ansatte blevet udvalgt til at strejke. Hvor mange af dem, der også risikerer at blive lockoutet, vides ikke med sikkerhed endnu.

Dog har Kommunernes Landsforening meldt ud, at lockouten i hvert fald kommer til at tælle alle folkeskoler og daginstitutioner.

Indenfor Region Hovedstadens område står det klart, at Gentoftes fire gymnasier både er udtaget til strejke og til lockout.

Ligeledes har Gentofte Hospitals afdelinger for anæstesi og røntgen meldt ud, at man har tænkt sig at strejke, og regionerne har svaret tilbage med et varsel om lockout af hele hospitalet. Men det forsikres, at akutte patienter vil få behandling.

Overenskomstforhandlingerne har officiel deadline den 1. april, hvor den nuværende overenskomst udløber. Forligsinstitutionen har dog mulighed for at udsætte konflikten ad to omgange á 14 dage og dermed købe mere tid.

Kommunalt:

BUPL

Alle pædagoger på Gentoftes fritidsordninger og fritidscentre (gfo'er og fc'er) er udtaget til strejke. Det samme er ledere, der er omfattet af overenskomsten.

Alle Gentoftes daginstitutioner (børnehaver og vuggestuer) er udtaget til lockout.

 

LÆS OGSÅ: Storkonflikt: Bekymring blander sig med kampgejst

Danmarks Lærerforening (under Lærernes Centralorganisation)

Alle Gentoftes folkeskolers lærere og ledere, som er omfattet af overenskomsten, er udtaget til strejke. Søgårdsskolen er undtaget.

Alle Gentoftes folkeskoler er udtaget til lockout.

 

LÆS OGSÅ: Skoleelever: “Det går ud over os, og vi bliver ikke rigtig hørt”

Dansk Elforbund

Håndværkere, assistenter, mestre og ledere, der er medlem af forbundet, er udtaget til strejke i Gentofte.

FOA: SOSU, social- og sundhedspersonale

Dagvagter på Nymosehave plejeboliger med hjemmepleje, Daghjemmet Rygårdscentret, Dagcentret Vennerslund og Dagcentret Tværbommen er udtaget til strejke,

Det samme er dagvagter i hjemmeplejegrupperne 'Gentofte', 'Lukas', 'Jægerbakken' og 'Vangede'.

FOA: Teknisk Service

Biblioteksbetjente i Gentofte er udtaget til strejke.

Gentofte Kommunalforening

Der er blevet varslet strejke i Gentofte Kommunalforening på følgende områder:

Kommuneservice, pladsanvisning, IT-Servicedesken og Pædagogisk IT og digitalisering.

Derudover er skolesekretærererne ved folkeskolerne og Ungdomsskolen udtaget til strejke samt de medarbejdere, der står for administrative opgaver for Kildeskovshallen.

Kommuneservice strejker i Gentofte, hvis ikke overenskomstforhandlingerne om de offentligt ansattes løn falder på plads inden april. Arkivfoto

Kommuneservice strejker i Gentofte, hvis ikke overenskomstforhandlingerne om de offentligt ansattes løn falder på plads inden april. Arkivfoto

Kost- og Ernærings- forbundet

Køkkenpersonale, der arbejder i følgende institutioner er udtaget til at strejke: Blomsterspiren, Galaksen, Baunegårdens Vuggestue, Børnehuset Lunden, Børnehaven Børn og Miljø, Børnehuset Hartmannsvej, Gentofte Hospitals Vuggestue, Eventyrhusene, Børnehuset Solstrålen, Børnehuset Elverhøj, Vuggestuen Kastaniegården, Tryllefløjten, Børnehaven Børn og Miljø, Skovvej, Grønnebakken, Vuggestuen Bregnehøj, Himmelskibet, Vuggestuen Ribisgården, Vuggestuen Hyldegården, Daginstitutionen Dragen, Daginstitutionen Artibus, Daginstitutionen Villa Maj, Elmegården øst, Delfinen, Skovshoved Vuggestue, Børnehaven Ribisgården.

Malerforbundet

Håndværkere i Gentofte, der er medlem af Malerforbundet, er udtaget til strejke.

Serviceforbundet

Tandteknikere er udtaget til strejke.

Socialpædagogerne

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt ledere er udtaget til strejke på Døgninstitutionen Camillehusene og Døgninstitutionen Lundøe.

3F

Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere mv. på Blomsterhusene er udtaget til strejke af fagforbundet 3F.

Regionalt:

Gymnasieskolerne

Alle fire gymnasier i Gentofte er udtaget til strejke og lockout.

Herlev og Gentofte Hospital

Anæstiafdelingen og røntgenafdelingen i Gentofte er udtaget til strejke.

Regionerne har varslet lockout af hele hospitalet. Dog forsikres det, at akutte patienter modtager behandling.

Strid om løn, frokostpauser og arbejdstid

1. april udløber den nuværende overenskomst for de offentligt ansatte i Danmark. Men forhandlingerne om en ny trækker ud.

På den ene side sidder lønmodtagernes fagforbund, og på den anden side sidder staten, regionerne og kommunerne. Striden kredser om løn, betalte frokostpauser og lærernes arbejdstid.

I sidste uge blev den optrappet, da fagforbundene varslede strejke fra den 4. april (hvis der ikke er fundet en løsning inden), og deres modpart svarede igen med et varsel om lockout fra den 10. april. 

Strejken tæller 110.000 medlemmer af fagforbundenes medlemmer, mens lockouten omfatter 440.000 ansatte, hvilket er næsten halvdelen af de offentligt ansatte. Ældre- og handicapområdet er dog undtaget.

En lockout betyder, at arbejdsgiverne sender de ansatte hjem uden løn. Nogle vil få deres normale løn fuldt kompenseret af deres fagforening, andre får tilbudt lån, og nogle får konfliktstøtte, der er et fastsat kollektivt beløb.

Enkelte medlemmer af fagforeningerne vil være helt undtaget fra at blive ramt af både strejke og lockout. Det gælder blandt andet tjenestemænd, visse ledere og ansatte på områder, som kræver nødberedskab.

Staten, regionerne og kommunerne begrunder beslutningen om lockout med, at man ønsker at gøre konflikten så kortvarig som muligt. Den nyvalgte formand for Kommunernes Landsforening,

Jacob Bundsgaard (S), forklarede det sådan her i en pressemeddelelse:

“Det er KL's eneste redskab for at lægge pres på forhandlerne og undgå en konflikt, som ellers kan risikere at trække ud i månedsvis. Vi ønsker at løse det her med parterne ved forhandlingsbordet i Forligsinstitutionen og opfordrer Folketinget til at overlade det til parterne at finde en løsning.”

Kommunernes Landsforening har udtaget 250.000 ansatte til lockout fra den 10. april, hvis der stadig er konflikt på det tidspunkt.

Forligsinstitutionen, som har til formål at hjælpe arbejdsmarkedets parter med at få aftaler på plads, har dog mulighed for at udskyde konflikten i to gange 14 dage.

Kilder: dr.dk, kl.dk

Publiceret 13 March 2018 12:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV