En plads til Buster:

Vi sejlede bare i vores egen sø uden at få hjælp

Busters ønske var at gå på gymnasium samme sted som sine venner. Med hjælp fra Ordrup Gymnasiums rektor, Søren Helstrup, blev det gjort muligt. Formand for Handicaprådet i Gentofte, Jacob Monies, finder ikke forholdene på Gentoftes gymnasier ligeværdige

Af
Af Kathrine Albrechtsen

Buster Antonsens ønske var at tage sin ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune. Og med fire gymnasier inden for kommunegrænsen burde det være muligt.

Men efter en skiulykke i Italien for to år siden er han i dag paralyseret fra knæ og ned, og derfor var det afgørende, at gymnasiet havde adgangsforhold for en kørestolsbruger.

Under et møde i afdelingen for børn og unge i Gentofte Kommune blev Busters forældre oplyst om handicapvenlige gymnasier som Nærum Gymnasium og Gefion Gymnasium i København.

Beskeden om, at Buster hver dag skulle transporteres til et gymnasium i en anden kommune, væk fra hans venner, fik hans forældre på barrikaderne.

“Vi oplevede ingen opbakning fra Gentofte Kommune til, at Buster skulle blive i kommunen. De ansatte henviste til gymnasier uden for kommunen, uden at have undersøgt mulighederne for, om han kunne gå på et af de fire gymnasier. Vi sejlede bare i vores egen sø uden at få hjælp,” siger Sissi Antonsen, Busters mor.

LÆS OGSÅ: Gentoftes gymnasierektorer: "Vi er ikke handicapvenlige"

Direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune, Torben Frølich, forklarer, at gymnasierne er uden for kommunernes bane rent juridisk.

“Gymnasiernes tilgængelighed hører ikke under kommunernes ansvarsområde. Hvis en medarbejder har givet en meddelelse om, hvor der er fuldt handicaptilgængelige gymnasier - ud fra opfattelsen af, at ingen af de fire gymnasier i kommunen er præmieeksempler på handicapvenlighed - synes jeg, at det kun er et forsøg på god service. At gymnasierne så har en anden holdning, ved vores medarbejder formentlig ikke, fordi området ikke hører ind under os. Det er en beklagelig fejl, men der er ingen, som har handlet i ond vilje,” understreger han.

Jacob Monies, formand for Handicaprådet i Gentofte, finder det problematisk, at en kommune som huser fire gymnasier ikke har ét, som er handicapvenligt.

“Det er ikke ligeværdigt, at elever med handicap oplever, at der ikke er fri tilgængelighed på bare ét af de fire gymnasier i kommunen, eller at de må vælge fag fra, fordi faglokalerne ikke er tilgængelige. Det er kun rimeligt at kunne gå i gymnasium og følge sin skolegang i sit lokale miljø ligesom sine venner. Som udgangspunkt mener jeg ikke, at man kan sige, at begrænsede ressourcer er skyld i, at man ikke har tilgængelighed på gymnasier. Det er en prioritering,” siger han.

Kampen for Busters plads

Sissi Antonsen oplevede den næste tid som en kamp for, at Buster ikke blev sendt ud af kommunen.

Sammen med sin eksmand, Henrik Antonsen, fik de sat et møde op på Ordrup Gymnasium, hvor bl.a. rektor Søren Helstrup og Torben Frølich deltog.

Da et gymnasium er en selvejende institution, er det ikke Gentofte Kommunes ansvar at gøre det handicapvenligt. Men det er muligt for gymnasier at søge om tilskud gennem Handicaprådet til bl.a. forbedringer af tilgængelighed.

Udfaldet af mødet blev dog, at rektor Søren Helstrup selv fandt 30.000 kr. fra gymnasiets kassebeholdning, så Ordrup Gymnasium kunne modtage Buster Antonsen som elev efter sommerferien.

“Det gjorde jeg, fordi det betød meget for Buster at få lov til at gå her, så det ville jeg gerne gøre muligt. Derfor arbejdede vi over sommeren på helt lavpraktiske løsninger og små greb. Vi vil aldrig kunne gøre gymnasiet 100 procent handicapvenligt, men gøre dele tilgængeligt for Buster, især i vores science-bygning,” siger Søren Helstrup.

De små greb blev en særlig p-plads med udstigning til fliser. Elektroniske døre. Ramper ind til klasselokaler. Indrettet et særligt toilet. Og adgang til science-bygningens elevator til 1. sal. Derudover fik Buster Antonsens nummeret til de tre pedeller, hvis han står over for en forhindring.

Oftest er der venlige klassekammerater klar til at hjælpe ham, fortæller Søren Helstrup.

“Vi tilrettelægger alle skemaer ud for Buster, så hans undervisning foregår i lokaler, som er tilgængelige. Men der har også været adgangsforhold, vi ikke har kunnet løse. F.eks. kan han ikke have fag som musik, hvis lokale er på øverste sal i hovedbygningen. I stedet har han billedkunst, hvilket Buster har været helt indforstået med. Netop fordi han har været fleksibel, har det her kunnet lade sig gøre,” siger Søren Helstrup.

Hele hovedbygningen er lukket land for Buster, som derfor har størstedelen af sin undervisning i gymnasiets science-bygning.

“Det er et håbløst projekt at gøre os til et handicapvenligt gymnasium. Men vores værdier er, at vi er et rummeligt gymnasium med plads til forskellighed, og derfor ser vi altid på, hvordan vi kan tilpasse os den enkelte elev, så han eller hun kan gå her,” siger Søren Helstrup.

Rektor på Ordrup Gymnasium, Søren Helstrup, fandt penge til at gøre gymnasiet så tilgængeligt som muligt for Buster Antonsen. Foto: Kathrine Albrechtsen

Rektor på Ordrup Gymnasium, Søren Helstrup, fandt penge til at gøre gymnasiet så tilgængeligt som muligt for Buster Antonsen. Foto: Kathrine Albrechtsen

Lige muligheder

Som formand for Handicaprådet ønsker Jacob Monies, at der fremover bliver skabt lige muligheder for alle unge i Gentofte Kommune.

“Man kan mange ting, hvis man har ressourcestærke forældre, som kan slå i bordet. Men hvad med de ressourcesvage? Der er masser af begrundelser for, hvorfor det er svært at gøre gymnasier tilgængelige. Men det vigtigste er, at vi hele tiden er i bevægelse og arbejder hen imod, at tingene ændrer sig til det bedre,“ siger han.

Publiceret 14 March 2018 11:45

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV