Ministersvar til Mosegårdsparken:

“De stærke boligafdelinger sikrer de svage”

“Landsbyggefonden har aldrig været tænkt som en vedligeholdelseskonto,” siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

Af
Af Kathrine Albrechtsen

Med regeringens ghetto-udspil, der skal finansieres med 12 mia. kr. fra Landsbyggefonden, står renoveringen af de almene boliger i Mosegårdsparken i Vangede i en udsat situation.

Med fare for at blive sprunget over og komme bag i køen, kan renoveringerne ifølge KAB nå at blive så nødvendige, at de går i gang uden støtte fra Landsbyggefonden. Hvis det bliver aktuelt, vil det kræve en forhøjelse af huslejen og betyde, at beboere som 75-årige Hanne Merete Olsen (foto) vil være tvunget til at flytte.

Villabyerne har spurgt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), hvordan han vil sikre, at ghetto-udspillet ikke skaber nye boligsociale problemer?

“Det har altid været Folketinget, der har disponeret Landsbyggefondens midler til renoveringer og boligsociale indsatser mv. til den almene boligsektor. Det er heller ikke nyt at anvende en del af Landsbyggefondens midler til de udsatte områder i boligaftalerne. Regeringen lægger op til at øremærke ca. 12 mia. kr. til de udsatte områder i næste aftaleperiode, der løber fra 2019 til 2026. Det svarer til 57 procent af den samlede ramme på ca. 21 mia. kr. fra Landsbyggefonden, som foreslås afsat til renovering, boligsociale indsatser, infrastrukturforbedringer og nedrivninger mv., mens resten af midlerne kan bruges til eksempelvis renoveringer i andre almene boligforeninger. Til sammenligning er knap halvdelen af Landsbyggefondens midler siden 2011, blevet brugt til renovering, boligsociale indsatser, nedrivninger og infrastrukturforbedringer i de udsatte boligområder,” siger han i et skriftligt svar til Villabyerne.

Støtte til ekstraordinært

Hvad vil du sige til bekymrede borgere som Hanne Merete Olsen, som ikke kan forstå, at ghetto-udspillet skal finansieres med Landsbyggefonden, og at projektet dermed udskyder deres renoveringer på ubestemt tid?

“Der vil fortsat kunne udføres mange renoveringsprojekter uden støtte fra Landsbyggefonden. Fondens renoveringsstøtte er kun til ekstraordinære renoveringer. Almindeligt vedligehold og renovering håndteres og betales af afdelingerne selv på baggrund af løbende opsparing. Sådan som det også er tilfældet med alle andre boligformer i Danmark,” skriver Ole Birk Olesen.

Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at boligområder ikke forfalder med fare for at ressourcestærke flytter væk og nye ghetto-områder opstår?

“Landsbyggefonden har aldrig været tænkt som en vedligeholdelseskonto for den enkelte boligforening, sådan som vi kender det fra private udlejningsboliger. Landsbyggefondens støtteordninger har grundlæggende til formål at hjælpe boligafdelinger, der er nødlidende. Ordningen er en solidarisk ordning, hvor de stærke boligafdelinger sikrer de svage boligafdelinger,” siger ministeren.

Ministeren har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt grundet de igangværende forhandlinger.

Publiceret 03 April 2018 09:00

SENESTE TV