Dronning Margrete den 1., hvis sarkofag ligger i Roskilde Domkirke, havde angiveligt meget at takke drosten Henning Podebusk for. Polfoto: Bente Lindegaard
Dronning Margrete den 1., hvis sarkofag ligger i Roskilde Domkirke, havde angiveligt meget at takke drosten Henning Podebusk for. Polfoto: Bente Lindegaard
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Anmeldelse: Manden, der trak i trådene

Ny historisk roman af lokal forfatter fortæller den spændende historie om drosten Henning Podebusk, der spillede en afgørende rolle for både Valdemar Atterdag og Dronning Margrete

Af Peter Madsen

'Kong Valdemars Podebusk' er titlen på en netop udgivet historisk roman, der er skrevet af forfatteren Knud A. Petersen, cand.mag. i historie og Gentofte-borger.

Romanen omhandler de begivenhedsrige år i 1300-tallet, hvor dronning Margrete fik samlet Norden som regerende dronning. Bogens titel røber dog, at drosten Henning Podebusk var endog meget inde over disse begivenheder som rådgiver for først kong Valdemar og senere for Margrete og hendes søn kong Oluf.

Ved dennes alt for tidlige død overtages magten reelt af Margrete, som fører Danmark, Norge og Sverige sammen under samme krone sidst i århundredet, dygtigt bistået af drost Podebusk. Sverige var den hårde nød at knække, idet kongemagten dér var i hænderne på Mecklenburgeren Albrecht, som bestemt ikke havde i sinde at lade sig fordrive.

Krige og magtkampe var på flere måder inde over, idet der var flere bejlere til kongetitlen, men ved dygtige forhalinger lykkedes det Henning Podebusk at få forskellige krav til kongeværdigheden forhalet og udskudt, så de stort set løb ud i sandet.

Også erstatningskrav for tabt arveret til tronen blev der lagt, men ud over at give jord og gods som betaling kom det ikke. Nogle sørøvere omkring Østersøen måtte undervejs også bekæmpes, og her blev der sat krav om erstatning for røvet ejendom til Margrete, som i stedet stillede sørøverne selv til ansvar, så hun slap for at yde den krævede erstatning til bønder og andet godtfolk.

Betragtet som uduelig

Henning Podebusk stammede fra godset Putbus på Rügen, og han blev af faren nærmest betragtet som uduelig. Mens faren levede, forsøgte Henning at tækkes ham via gradvis opnåelse af fornemme titler, godt presset af sin kone Gisela, hvilket stort set lykkedes.

Som ridder var han på lige fod med mange andre, men med titel af først gælker i Skåne og senere drost, landets højeste embede og kong Valdemars nærmeste rådgiver, vandt han anerkendelse hos faren.

Af bogen kan man forstå, at der sad et godt og snedigt hoved på Podebusk, hvilket også for kongemagten var en nødvendighed. Den forhadte Mecklenburger kong Albrecht af Sverige måtte fordrives fra tronen, så Danmark, Norge og Sverige kunne samles.

Adelen i Sverige støttede denne tanke, så det var blot et spørgsmål om tid, før Margrete og Podebusk kunne indlemme Sverige i det nordiske fællesskab ved at fordrive Albrecht.

At der absolut måtte sidde en mand på tronen, fik Henning til at foreslå en pommersk fyrste, Bogislav, hvis navn senere blev ændret til Erik, det gode gamle danske kongenavn. Han blev senere kendt under navnet Erik af Pommern.

Dog blev det besluttet, at Margrete skulle regere så længe hun levede, og hun blev da også indsat som dronning Margrete af Norge og Danmark, for senere at kunne tilføje Sverige.

Indførslen af hendes slægts arveret til den danske trone blev også beseglet, og Mecklenburgernes arveret frataget dem.

'Kong Valdemars Podebusk' er udgivet på Skriveforlaget den 30. marts.
'Kong Valdemars Podebusk' er udgivet på Skriveforlaget den 30. marts.

Let at læse

Det er en yderst velskrevet historisk roman af Knud A. Petersen, og det er lykkedes ham at forene historiske kendsgerninger med romanens frie tolkningsmuligheder, så der pustes liv i selv de lidt tungere udredninger af begivenhedernes gang.

Et godt billeddannende sprog og musikalske formuleringer løfter historiefortællingen op til let læseligt stof også for ikke-historikere, godt hjulpet som nævnt af romanens vingebårne fortælleform.

En god og yderst interessant bog om den for Danmark betydningsfulde tid omkring Valdemar og Margrete, med drost Henning Podebusk kraftfuldt in mente. Den må der hentes fem lysende stjerner ned for.

'Kong Valdemars Podebusk' er udkommet på Skriveforlaget den 30. marts.

Publiceret: 05. April 2017 11:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Villabyerne

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt