Villabyernes historie om BUPL's undersøgelse var i avisen 6. april.
Villabyernes historie om BUPL's undersøgelse var i avisen 6. april.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: En kommentar til BUPL’s undersøgelse

Af Irene Lütken (S), næstformand i Børne- og Skoleudvalget

En undersøgelse foretaget af BUPL viser, at syv ud af 10 pædagoger i Gentofte Kommune ofte står alene med op til 17 børnehavebørn i op til 54 minutter ad gangen. Det fortalte Villabyerne, som havde talt med Katja Bank Christensen fra BUPL Nordsjælland, den 6. april. Det vækker bekymring.

Vi har i efteråret netop afsluttet arbejdet i Opgaveudvalget Børn Kvalitet & Struktur, idet vi har sammenlagt nogle daginstitutioner sådan, at de får en størrelse, hvor de bliver økonomisk og personalemæssigt større og mere robuste, med minimum 70 børnehavebørn og 35 vuggestuebørn.

Dette for at undgå lukninger af daginstitutioner på grund af faldende børnetal og for at kunne klare sygefravær, ordentlig kompetenceudvikling og for at løfte den faglige pædagogiske kvalitet.

Institutionernes selvvalgte nye samarbejdsalliancer på tværs af matriklerne er forløbet fint. Efterfølgende har vi ved et besøg på de fire gårde i Charlottenlund – med stor glæde - kunnet konstatere, at det samarbejde har tilført inspiration og nytænkning til disse.

Endvidere har vi fra vores kvalitetspulje tilført området 3,5 millioner kr. til den pædagogiske kvalitet med det formål at opnormere forholdet mellem fagligt uddannet personale fra de nuværende 65 procent pædagoger og 35 procent pædagogmedhjælpere til 70/30 procent i stedet.

Adspurgt om normeringsforholdet, barn pr. voksen, oplyser forvaltningen, at Gentofte ligger over landsgennemsnittet:

“Gentofte Kommunes gennemsnitlige indeks ligger ifølge KORA-rapporten på 101,1, hvor 100 er landsgennemsnit.”

Og videre: “Vi har spurgt vores 50 daginstitutioner, hvordan de oplever hverdagen ift. alenetid. Og vi har ikke kunnet få bekræftet, at der har været uforsvarlige situationer, fordi en medarbejder har været alene med den samlede børnegruppe.”

Men det skal ikke afholde os fra at undersøge videre, hvad der ligger af baggrund for BUPL's undersøgelse. Forvaltningen undersøger, hvad der ligger bag dens bekymrende resultat, og jeg tager kontakt til Katja, for når en fagforening spørger sine medlemmer, får man ofte nogle mere umiddelbare svar, og det må vi naturligvis også forholde os til.

Publiceret: 25. April 2017 13:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Villabyerne

Bøger
Forsiden netop nu
ANNONCER
Se flere