Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Endnu en tobakslobbyist i Gentofte

Pernille Dam, Hjemmevej 56, Dyssegård

Jeg takker for Louise Feilbergs (LF) modreplik til mit indlæg 7.11.

Jeg beklager at have begået den fejlslutning at antage, at LF sad på sundhedsområdet (jf. DR's artikel fra 31.10).

Hun sidder i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget. Det gør mig faktisk ikke mere tryg. Ifølge dokumentationen for Gentoftes sundhedspolitik er næsten dobbelt så mange af de 15-19-årige piger i Gentofte dagligrygere (11,2 procent), mod 6,4 procent nationalt.

Det er ikke sikkert, at en repræsentant fra tobaksindustrien er den rigtige til at bidrage til løsningen af dén problematik.

Jeg bestrider ikke LF's legale ret til at sidde i byrådet. Som lobbyist interesserer man sig for politik. Det er indlysende.

Jeg mener imidlertid, der bør ligge nogle moralske overvejelser hos en selv, ens arbejdsgiver og ens politiske bagland omkring hvorvidt, man kan varetage arbejdsmæssige og politiske forpligtelser samtidig.

LF opfatter det øjensynligt også selv som problematisk, idet hun vælger ikke at angive sit tilhørsforhold til tobaksindustrien.

De burde alle have spurgt sig selv, om loyaliteten overfor arbejdsgiveren kan komme til at overskygge det lokalpolitiske arbejde. Når det kommer til fordelingspolitik f.eks., så må svaret nok være 'ja'.

Årsagen til miseren findes øjensynligt i persongalleriet. For researcher man på V-formanden i Gentofte, Pia Loft, finder man ud af, at hun er direktør for Public Affairs i Scandinavian Tobacco Group.

Så giver den problematiske beslutning om at opstille en spidskandidat, der er ansat til politisk interessevaretagelse for tobaksindustrien pludselig uhyggeligt meget mere mening.

Derfor er det jo fantastisk, at vi har et demokrati, hvor vælgerne i Gentofte kan sætte krydset et sted, hvor vi holder tobaksindustrien ude af vores byråd.

Mit ærinde er ikke at hænge enkeltpersoner og -partier ud, men rygning er en så alvorlig økonomisk og helbredsmæssig trussel mod vores velfærdssamfund, at problematikken rækker langt, langt ud over person- og partipolitiske interesser.

Publiceret: 20. November 2017 16:15

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Villabyerne

Valget netop nu