Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Har vi råd til Nordvand?

Søren Skafte, Lundely 5, Hellerup

Så sent som i 2015 udgjorde betalingen for det leverede og afledte vand i Gentofte og Gladsaxe faktisk kun 28.51 kr. pr. m3! Hurra – et fald i forhold til 2014! Ak! Fornøjelsen var kort.

I 2016 steg betalingen igen til 39.07 kr. Ledningsført vand er desuden af helt uransagelige grunde pålagt en statsafgift på 6,25 kr. pr. m3. Vand er desuden pålagt den sædvanlige moms på 25 pct., der endog beregnes af statsafgiften, og ejendomsejerne i Gentofte kommune endte derfor i 2016 med at betale 56,65 kr. pr. m3 vand.

Nordvand har nu meddelt, at vandprisen i 2017 stiger med 5,25 kr. således, at prisen pr. m3 vand stiger til 61,90 kr.

For en parcelhusejer med et meget moderat forbrug på 120 m3 årligt, er det en samlet udgift på 7.428 kr. Det bemærkes, at vandprisen varierer meget – og der er faktisk kommuner, hvor vandet er billigere.

Statsafgiften på ledningsført vand er på godt 1.700 mio. kr. Momsprovenuet på vand udgør omkring 2.500 mio. kr., og i 2017 vil staten dermed tjene over 4,2 mia. kr. på danskernes vandforbrug.

Moms på en statsafgift? Hvorfor staten skal tjene på borgernes vandforbrug, er helt uforståeligt, og det er at føje spot til skade at tvinge borgerne til at betale moms af en statsafgift!

Publiceret: 09. Februar 2017 20:15

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Villabyerne

ANNONCER
Se flere