Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Jeanne Toxværd går imod at sænke vederlaget til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne

Ole Lund Petersen, Stolpehøj 104, 2.sal tv, Gentofte

På kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2016 var der et punkt 2 på dagsordenen om ”Ændring af styrelsesvedtægten” da borgmesterpartierne (Enhedslistens beskrivelse) ønskede ”et uændret vederlag til formænd og næstformænd for de stående udvalg og Økonomiudvalget”, med en ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2017.

Som alle måske har hørt, var baggrunden, at man i Folketinget havde beslutte at hæve borgmestrenes vederlag med 31,4%.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen kunne ikke acceptere en så stor lønstigning, når man samtidig hele tiden må finde økonomiske muligheder i et noget stramt budget, bl.a. på baggrund af omprioriteringsbidrag for 2016, og at man ikke kender den nye regerings indstilling til, om dette skal fortsætte i årene der kommer. Derudover lurer der en reform af udligningssystemet i 2018.

På den baggrund besluttede Borgmesterpartierne og Lisbeth Winther (uden for parti) at stemme for, at man beløbsmæssigt fastholder, at vederlagene forbliver uændret. For at dette kan effektueres allerede fra 2017 skal det igennem 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen (12.12. og den 19.12.)

Hvad er Enhedslisten ved Jeanne Toxværd svar på dette? hun udtaler på kommunalbestyrelsesmødet den 12.12. at det vil hun ikke kommentere da ”Borgmesteren har nok ben at gnave af” og derfor stemmer imod et beløbsmæssigt uændret vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Det samme gjorde Nye Borgerlige.

Man kan spørge, om det er Enhedslistens ved Jeanne Toxværd nye opfattelse, at man på trods, af en regering, der fører et stramt økonomisk politi overfor Kommunerne, ser bort fra dette og bevilger sig selv en klækkelig lønforhøjelse. Det må man jo gå ud fra, da Enhedslisten stemte imod, at man fastholdt vederlagene uændret.

Jeg er glad for, at Socialdemokratiet tager ansvar i den økonomiske situation, mange kommuner står i og sammen med andre i Gentofte Kommunalbestyrelse trodser Regeringspartierne.

Publiceret: 05. Januar 2017 22:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Villabyerne

ANNONCER
Se flere