Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Skt. Andreas Kollegiet som ungdomsboliger?

Niels Nørgaard, Ordrupvej 179,1.th., Charlottenlund, medlem af Forstbotanisk Haves Venner

Når man studerer de to fremsatte lokalplansforslag til udvikling af den gamle Skt.Andreas/Torotor/ISS/Dansk Standard-ejendom, ser det jo umiddelbart pænt ud. Men...

Det, som undrer mig, er, at vi jo bestandigt hører om det voldsomme, akutte behov for en hel masse ungdomsboliger i kommunen.

Og her har vi nogle store, klassiske og gedigne bygninger, der i sin tid er opført netop med det formål at rumme unge mennesker, der studerer.

Hvorfor bruger kommunen ikke sin planlægningsmagt til at stipulere, at der skal indrettes et større antal ungdomsboliger i de udmærkede bygninger, der allerede ligger der? Den er lige til højrebenet.

Hvis behovet for ungdomsboliger er så stort, som vi får at vide, så forekommer det naturligt, at man forsøger at dreje anvendelsen af egnede ejendomme i den retning.

Man får lidt den samme fornemmelse, som i historien om smeden og bageren, hvorfra udtrykket at forrette bager for smed vistnok stammer.

Sammenligningen her går på, at man vil slagte det areal, som Forstbotanisk Have i sin tid afgav midlertidigt til jernbaneformål og bygge 100 lejligheder på dette støjramte, smalle stykke jord mellem kystbanens spor og Forstbotanisk Have. Også kaldet DSB-grunden.

Hvorfor ikke lade Charlottenlund Skov blive til en firkantet skov igen, når vi nu har chancen? Det forekommer mig en anelse fattigt , ja næsten begærligt, at man vil lade Skt. Andreas Kollegiet rive ned, når det lige så godt kunne ombygges og forfriskes til en masse dejlige ungdomsboliger (der jo tjener næsten samme formål som et kollegium)?

Undlad at ofre 'bageren' ved at voldklemme 100 lejligheder ned på det ret beset støjplagede, forurenede jordstykke ved stationen, som langt mere oplagt kunne udlægges til for eksempel 'Charlottenlund Fælled' eller anden grøn anvendelse. Så undlad at vedtage den foreslåede lokalplan for Skt. Andreas. Der skal alligevel være kontor en del år endnu, ifølge ejeren. Så er der tid til at lave en god plan for de fine og bevaringsværdige bygninger, der allerede står der.

Publiceret: 23. Januar 2018 17:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Villabyerne