Jeanne Toxværd opfordrer til, at Slots- og Kulturstyrelsen nedlægger veto mod den lokalplan, der spænder ben for dens chancer for at leje Charlottenlund og de tilhørende bygninger ud.
Jeanne Toxværd opfordrer til, at Slots- og Kulturstyrelsen nedlægger veto mod den lokalplan, der spænder ben for dens chancer for at leje Charlottenlund og de tilhørende bygninger ud.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Stop den vanvittige 'au pair-krig'

Af Jeanne Toxværd, medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Ved kommunalbestyrelsesmødet i januar vedtog borgmesterflertallet sammen med socialdemokraterne og Venstre, at man ikke skulle tage mod tilbuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen om at leje Charlottenlund Slot og bygningerne i Slotsparken.

Dermed forhindrer S+K+V Kulturvision Charlottenlund og andre kulturinitiativer i at udvikle området til et kulturelt samlingspunkt for Gentoftes borgere, regionen og det lokale handelsliv.

Beslutningen indeholdt også en ansøgning om at sætte pavilloner op til midlertidig boligplacering af flygtninge i Charlottenlund Skov. Borgmesteren har pludselig skiftet mening om omkostninger til pavilloner og ordentlige boliger til flygtninge. Når borgmesteren skifter mening, så gør Socialdemokraterne og Venstre det også.

Kulturministeren har i et brev opfordret Hans Toft til at forhandle med Slots- og Kulturstyrelsen om opsættelse af pavilloner, men hun siger samtidig, at det vil være i direkte modstrid med fredningskendelsen om, at Slotshaven skal være et rekreativt og grønt område.

For at genere Slots- og Ejendomsstyrelsen indstillede S+K+V på kommunalbestyrelsesmødet, at formålet med lokalplanen for området skal ændres til boligformål med henblik på ungdomsboliger. Slots- og Kulturstyrelsen har allerede sidste år meddelt, at bygningerne kun vil blive udlejet på markedsvilkår, så det bliver ikke unge, der får råd til at bo i de bygninger.

Men hvad værre er: Forslaget om boliger vil sætte Slotsstyrelsen i en situation, hvor den må vinke farvel til lejeindtægter i mindst et år eller mere – da det vil tage tid at ombygge bygningerne.

Det vil formentlig koste styrelsen mindst 6. mio. kr. i mistede lejeindtægter. Gentofte Kommune påfører altså staten og danske skatteborgere en større millionregning!

Hvis en lokalplan strider imod statens interesser, kan staten nedlægge forbud imod en lokalplan. Enhedslisten mener, at styrelsen skal nedlægge veto imod lokalplanen og insistere på, at den har ret til at sikre kulturarven og samskabe kultur med Kulturvision Charlottenlund i de historiske bygninger, som staten nu engang ejer.

Publiceret: 10. Februar 2017 10:15

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Villabyerne

ANNONCER
Se flere