Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Synlig læring for politikere inden kommunalvalget?

Karen B. Braad, Lindegårdsvej 28 B, st.mf., Hellerup

I Villabyerne den 15. august 2017 kundgør Irene Lütken (S), at hverken hun eller de øvrige politikere i skoleforvaltningen tror på 'top -down'implementering af konceptstyret undervisning. Det er vigtigt, at lærerne kan igangsætte nye eksperimenter, fordi det fremmer 'refleksionsrum, nysgerrighed og motivation'.

Det er virkelig gode og overraskende nyheder, da det store tværkommunale 'Synlig læring projekt', der blev indledt i 2014, netop har været karakteriseret ved en ekstrem top-down styring og på ingen måde har taget udgangspunkt i lærernes erfaringer, viden og behov for skoleudvikling.

Projektet blev evalueret i 2016, og Jeppe Dehli, der er formand for lærerne i Gentofte, udtalte i den forbindelse til Villabyerne 13. december 2016, at der var mange lærere, der kunne se potentiale i projektet.

"Men der er også mange lærere, der oplever, at konceptet taler ned til dem og fuldstændig underkender den faglighed, lærerne kommer med, og hvor ressourcerne i øvrigt ikke er tilstrækkelig til stede til at omsætte og implementere synlig læring," sagde han.

Det har desuden knebet med at etablere en ordentlig dialog med flere af skolerne, og materialets belærende tone har provokeret mange lærere. Det fremgik også af evalueringen, at konceptets mange engelske udtryk, f.eks. 'impact cycle', 'learning impact coaches' mv. har skabt barrierer og vanskeliggjort processen. Desuden tydede evalueringen på, at konceptet ikke egnede sig til specialskoler, hvor eleverne netop kan være karakteriserede ved ikke at kunne forholde sig bevidst til deres egen læring og udvikling.

Man kan håbe, at Irene Lütkens udmelding dels er et udtryk for, at hun og skoleforvaltningen gennem synlig læring projektet har lært, at virksom skoleudvikling altid skal foregå i et tæt samarbejde med lærere, forældre, og elever, dels at den politikerlæring hurtig vil give synlige resultater på skolerne.

Publiceret: 25. August 2017 13:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Villabyerne

Bøger
Forsiden netop nu
ANNONCER
Se flere