Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Vi advarer mod Lokalplanforslag 380

Af Marianne Schrøder, formand for Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening

Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening advarer mod vedtagelse af Lokalplanforslag 380 i den foreliggende form. Hensigten med forslaget er prisværdig, udførelsen er noget sjusk, som borgerne i Gentofte ikke kan være tjent med.

En indsats for at sikre bevarelse af virkeligt bevaringsværdige bygninger i Gentofte kan ingen være imod. Men når for mange bygninger udpeges som bevaringsværdige, så udvandes værdien og dermed borgernes forståelse for bevaringen.

Grundlaget for vurderingen af bevaringsværdien hviler i en registrering, der er foretaget for 13 år siden. Meget er ændret siden.

Alle bygninger i Gentofte Kommune blev klassificeret i tre grupper, høj, middel og lav bevaringsværdi. Hver af disse grupper blev inddelt i tre kategorier. Hvor det er muligt at sondre mellem de tre grupper, bliver det mere tilfældigt i hvilken kategori inden for hver gruppe, en bygning placeres.

Ved at inddrage kategori 4 blandt bevaringsværdige bygninger åbnes der for tilfældigheder, der hverken tilgodeser hensigten eller de mange husejere, der belastes dermed. Hvor tilfældigheder råder, mistes respekten.

Ved at inddrage kategori 4 øges antallet af bevaringsværdige bygninger med 1028 ud over de 583, der var registreret i gruppen høj bevaringsværdi. Det er betydeligt mere end en fordobling.

Dertil kommer, at kommunen bør sikre sig, at de borgere, hvis bygning skal omfattes af bevaringsklausulen, bliver orienterede derom samt om de muligheder for at klage, som et sådant pålæg må have i et retssamfund.

Hvis en bevaring skal have effekt, så bygger det på en gensidig forståelse og respekt for afgørelsen. Derfor er en dialog med hver enkelt af ejerne af bevaringsværdige bygninger nødvendig. En sådan dialog har ikke fundet sted.

Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening har derfor set sig nødsaget til i sit høringssvar, der er indgivet inden tidsfristens udløb den 25. januar, at anmode Kommunalbestyrelsen om ikke at vedtage Lokalplanforslag 380 i den foreliggende form.

Oversat fra kancellisprog betyder det, at vi på det skarpeste advarer mod en vedtagelse.

Publiceret: 27. Januar 2017 18:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Villabyerne

ANNONCER
Se flere