En læser vil samle protester mod Sundhedsplatform. Arkivfoto

En læser vil samle protester mod Sundhedsplatform. Arkivfoto

DEBAT: Støt borgerforslag mod Sundhedsplatformen

Af
Marek Trieman

Springbanen 31,

2820 Gentofte

Jeg er med i en gruppe af borgere, der har indsendt et borgerforslag til Folketinget om, at Sundhedsplatformen udfases, og at der indføres ét elektronisk journalsystem i hele landet.

Sundhedsplatformen er en elektronisk patientjournal. Det er et kæmpe IT-projekt (cirka 2,8 milliarder kroner), som Region Hovedstaden og Region Sjælland er gået sammen om. De to regioner har købt systemet fra den amerikanske leverandør EPIC.

Systemet er gradvist blevet rullet ud på alle hospitalerne i de to regioner, med start i 2016 på Herlev-Gentofte.

Der er desværre alle tegn på, at Sundhedsplatformen er en kæmpe fejlinvestering med en forringelse af sundhedsvæsenets ydelser og arbejdsvilkår i de to regioner som følge.

Sundhedsplatformen giver lange ventetider for bl.a. hjertepatienter og kræftpatienter, der gives forkert medicin med farlige konsekvenser, analyseresultater forsvinder. Sikkerheden for patienterne forringes.

Antallet af patienter, der kan behandles, falder, fordi Sundhedsplatformen er tidskrævende og besværlig for personalet at arbejde med.

I beretningen fra Statsrevisorerne fra juni 2018 hedder det bl.a.: "… faldet i hospitalernes aktivitet har været væsentlig over det forventede, og … de forudsatte gevinster ved Sundhedsplatformen endnu ikke har kunnet realiseres."

På Fyn og Jylland anvendes andre systemer uden disse problemer.

Vi er en gruppe borgere, der har mistet tilliden til, at Sundhedsplatformen kan repareres. Vi har derfor indsendt et borgerforslag om, at Folketinget pålægger regeringen at gennemtvinge ét enkelt nationalt system til elektronisk patientjournal på samtlige danske sygehuse.

En sådan løsning ville naturligvis indebære en udfasning af Sundhedsplatformen til fordel for et andet, velafprøvet system, velegnet til de danske forhold. En udførlig argumentation kan læses på linket:

www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/

Samme sted kan du også skrive under. (Underskriverens identitet offentliggøres ikke).

Der er intet mindre på spil end kvaliteten af vores sundhedsvæsen!

Publiceret 16 August 2018 21:00

SENESTE TV