Jens Peter Bredholt, DI Hovedstaden og direktør Kapacitet A/S. Pressefoto

Jens Peter Bredholt, DI Hovedstaden og direktør Kapacitet A/S. Pressefoto

DEBAT: Erhvervslivet er ikke glemt i Gentofte

Af
Jens Peter Bredholt,

DI Hovedstaden og

direktør Kapacitet A/S

Trods en lille tilbagegang i dette års erhvervsklimaundersøgelse fra DI, Lokalt Erhvervsklima 2018, så ligger Gentofte Kommune stadig i midterfeltet. En plads som nr. 49 ud af 93 viser, at vi bor i en by, hvor erhvervslivet ikke er glemt.

Sådan mærker jeg det også selv, da jeg på flere områder har en meget fin dialog med kommunen. Men det er godt at blive bekræftet i, at andre virksomheder også oplever det.

Faktisk har Gentofte en flot fremgang, hvis man spørger de lokale virksomhedsledere om, hvorvidt de overordnet er tilfreds med kommunens erhvervsservice.

Desuden har kommunen også fået sin første erhvervspolitik, som gerne skulle øge samarbejdet mellem virksomheder og kommune til gavn for begge parter. Formuleringen af erhvervspolitikken var et meget professionelt samarbejde mellem virksomheder og kommune, som det var en fornøjelse at deltage i.

Et andet sted, hvor Gentofte klarer sig godt, er på infrastrukturen. Og det er vigtigt.

Jeg ved fra min egen hverdag, hvor afgørende det er, at det er let for medarbejderne at komme til og fra arbejde. Og hvor vigtigt det er, at varer kan komme fra A til B. Det er ofte det, som afgør, hvor man ønsker at placere sin virksomhed.

Men der er en grund til, at Gentofte ikke ligger nr. 1 i Erhvervsklimaundersøgelsen.

En af de kategorier, hvor kommunen ligger knap så godt, er på arbejdskraft. Kommunens jobcenterfunktion bliver ikke vurderet særlig godt.

Min egen erfaring med jobcenterfunktionen er særdeles god, hvad angår dialog og imødekommenhed fra kommunen, men det er en særdeles svær opgave at finde det rigtige match.

Vi virksomheder skal være meget rummelige, hvis vi skal kunne hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet igen, og kommunen skal øge indsatsen for at hjælpe folk ind igen så hurtigt som muligt. Derudover svarer 36 procent af de adspurgte virksomheder, at de har rekrutteret forgæves inden for det sidste år.

Den første del er værd at se nærmere på for både virksomheder og Gentofte Kommune.

Hvorledes kan vi samarbejde omkring at øge sandsynligheden for et godt match og så kort arbejdsløshed som muligt? Den anden del er desværre en tendens, vi ser mange steder: Mangel på arbejdskraft!

I Nordsjælland viser tallene, at det både er de faglærte og de akademisk uddannede medarbejdere, som virksomhederne mangler.

Og det er igen et område, som kommunen skal rette fokus på: Flere unge skal på erhvervsuddannelserne, da der er en meget lav søgning fra Gentofte, selvom mange unge ville passe bedre på en erhvervsuddannelse end i gymnasiet.

Flere unge skal stifte bekendtskab med de lokale virksomheder allerede i folkeskolen og de muligheder, der er ud over gymnasiet.

Vi åbner gerne dørene for folkeskolens elever. For uden dygtige medarbejdere er der ingen virksomheder.

Publiceret 13 September 2018 16:37

SENESTE TV