Detailhandlen skal sikres, mener politikerne.

Detailhandlen skal sikres, mener politikerne.

Borgere og politikere arbejder for mere butiksliv i Gentofte

Et nyt opgaveudvalg kigger på, hvordan kommunens bydelscentre kan styrkes og udvikles

Et opgaveudvalg med ti borgere og fem lokalpolitikere har arbejdet med, hvordan kommunens detailhandel kan bevares og udvikles.

Gentoftes butikker ligger især i bydelscentrene i Hellerup, Ordrup, Charlottenlund, Gentofte, Vangede og Dyssegård. I disse år sker der markante forandringer inden for detailhandelen. Forbrugerne handler mere ind i store butikker og på internettet. Samtidig er erhvervslejemålene generelt blevet dyrere. Det udfordrer detailhandlen.

Øget samarbejde

"Vi skal holde fast i kommunens bydelscentre, idet de skal fortsat udgøre kernen i vores detailhandelsstruktur. Vi skal blive ved med at have korte afstande til vores butikker. Derfor har vi valgt at sætte fokus på, hvordan vi kan styrke og udvikle detailhandlen," siger Marianne Zangenberg, kommunalbestyrelsesmedlem (K) og formand for opgaveudvalget.

Detailhandlen udvikles gennem et øget samarbejde og en større fælles forståelse mellem de butiksdrivende, café- og restaurationsejere, borgere, ejendomsejere, foreninger, kulturlivet og kommunen.

"Et tværgående samarbejde er helt afgørende. De forskellige aktører kan bidrage med hvert sit, men sammen kan vi finde nye måder at udvikle by- og butikslivet på. Et samarbejde kan for eksempel være en 'Gå-ud-og-oplev-byen-kampagne' for byens borgere eller et 'Vi-hjælper-hinanden-netværk' blandt erhvervsdrivende, så kommunens bydelscentre bliver endnu mere attraktive," siger Morten W. Borup, arkitekt, kreativ direktør og partner i firmaet GHB Landskabsarkitekter samt medlem af opgaveudvalget.

Hvis detailhandlen skal styrkes, er det en forudsætning, at der er et stort udvalg af butikker med god service, og det er i høj grad op til detailhandlen selv at gøre sig attraktiv for kunderne. Marianne Zangenberg siger:

"Bydelscentrene skal være levende mødesteder med både butikker, caféer, kulturliv og opholdsmuligheder, og deres lokale præg og særlige kvaliteter skal udnyttes. Det kræver samarbejde og nye fællesskaber, hvor forskellige aktører byder ind."

Sikr og udvikl

Opgaveudvalget har udarbejdet et idékatalog til inspiration for alle, der har interesse i udvikling af by- og butikslivet. De konkrete forslag, såsom at trække butikslivet ud i gaden m.v., kan være med til at styrke og udvikle detailhandlen.

Man kan læse mere om opgaveudvalgets strategi, der skal sikre og udvikle detailhandelen i Gentofte, og herunder se idékataloget med forslag til konkrete initiativer og aktiviteter, på www.gentofte.dk/detailhandel.

jbe

Publiceret 04 October 2018 10:13