DEBAT: Det glade vanvid

Af
Elizabeth Ravn

Kirkevej 21

Charlottenlund

debat Findes der ingen sund fornuft tilbage?

Ved en fejltagelse kom gasleverandøren HMN til at lukke gastilførslen af, ude ved fortorvet. Desværre var vores overbo så uden gas. Han er den eneste i husets tre lejligheder, som stadig har gaskomfur.

Derfor kontaktede han gasleverandøren HMN med henblik på at kunne lave mad på sit gaskomfur igen.

De kiggede på sagen og beklagede den fejlagtige aflukning.

Ovenboen ville gerne gå med til at overgå til et el-komfur, da det kunne spare en masse ulejlighed. Så behøvede HMN ikke at grave op og reetablere gasføringen igen.

Da han ikke har installationerne, mente han, at gasselskabet skulle betale for etableringen samt et el komfur. Den estimerede udgift ville ligge på ca. 10-14.000 kr.

Nej, det ville HMN ikke. Han kunne få 5.000 kr.

Så gik tre mand i gang med at grave fortorvet og noget af indkørslen op, samt en større udgravning i vor have også.

Da dagens arbejde var udført, blev der leveret en kæmpe gravko til at lukke hullet med jord igen. På tredjedagen kom asfaltarbejdere og lagde ny asfalt samt fliser på plads. Næste skridt er en brolægger og måske gartner, som skal reetablere vor have.

Udgift til dette beløber sig vel et sted ml. 50.000 kr og 80.000 kr.

Men så har ovenboen også fået gas igen.

Hvilken galimatias. Tre mand i en hel dag samt en efterfølgende faggruppe, maskiner og materialer.

Hvor er sund fornuft i dette? Hvis man forelagde dem dette spørgsmål, ville de måske svare, at pengene ikke kommer fra samme kasse.

Men det er vel fortsat kunderne, som betaler for disse ufleksible, idiotiske og omkostningsrige beslutninger?

Publiceret 15 October 2018 10:00