DEBAT: Urent trav i sagen om Forstbotanisk Have

Af
Nina Holstein,

Blidahpark 31, st.tv.

Hellerup

debat Vi er mange, der er forbløffede over, at Gentofte Kommune har planlagt at bebygge pladsen ved Charlottenlund Station med et uskønt ejendomsbyggeri i 5 etagers højde til gene for Forstbotanisk Have.

Et af kommunens argumenter for byggeriet er, at kommunen savner ungdomsboliger, og at en ikke ubetydelig del af bebyggelsen vil være ungdomsboliger.

Men det viser sig, at det er en forsvindende lille del, der vil blive ungdomsboliger: 7,7 procent af den samlede bebyggelse, og dermed forsvinder et bærende argument for kommunen for at opføre byggeriet.

Man står tilbage med en fornemmelse af, at man som borger i Gentofte Kommune er blevet udsat for urent trav, og at formålet med bebyggelsen er at få så mange gysser i kommunekassen som muligt ved at opføre luksuriøse lejligheder på bekostning af et grønt, rekreativt områdes trivsel og udvikling.

Gentofte Kommune har i forvejen ikke for mange grønne områder, hvorfor det netop også er en af de konservatives mærkesager at udvikle de grønne områder i kommunen.

Ved håndteringen af denne byggesag har de konservative gjort det vanskeligt at sætte kryds ved liste C.

Jeg kan kun opfordre til, at man ved sin underskrift protesterer mod dette tiltag, f.eks. ved at underskrive på protestskrivelsen på www. greengentofte.dk.

Kommunen bør af egen drift skrinlægge ideen om byggeriet på baggrund af den massive protest mod tiltaget, som tusindvis af underskrifter indsamlet af en gruppe Gentofte-borgere repræsenterer.

Hvis kommunen ikke gør dette, skal et ændringsforslag til lokalplanen sendes i høring med en frist for indvendinger på to måneder for at byggeriet kan realiseres.

Jeg vil anbefale alle at følge med i høringsprocessen på kommunens hjemmeside og deltage i den demokratiske proces ved at afgive høringssvar imod ændring af lokalplanen og opførelsen af byggeriet.

Hvis lokalplanen ikke ændres, vil byggeriet, så vidt jeg er orienteret, ikke blive til noget.

Publiceret 15 October 2018 08:00