"Efter at have boet på samme adresse i kommunen i 36 år og haft vores jævnlige gang i Forstbotanisk Have er det oplagt at se grunden ved siden af blive til et besnærende åndehul, der vil supplere de spændende træer, buske og andre vækster i Forstbotanisk Have," skriver to læsere. Arkivfoto

DEBAT: Gentofte har ikke brug for flere boligblokke

Af
Lene Werdelin og Christian Kruse-Larsen

Teglgårdsvej 58

Charlottenlund

Mere end 16.000 borgere i Gentofte Kommune har protesteret mod en plan om bebyggelse af grunden mellem jernbanen og Forstbotanisk Have.

Det er påfaldende og uforståeligt, at det ikke endnu har fået borgmester Hans Toft til at revurdere sin intention om at bebygge området med boligblokke.

Beslutningen smykkes med henvisning til, at der indgår ungdomsboliger og andre almennyttige boliger i planen,, men disses andel er så lille, at det har karakter af en Potemkin-kulisse.

Desuden er der angiveligt ledige lejemål i en ejendom mindre end 100 meter fra Forstbotanisk Have, som kunne blive til ungdomsboliger.

Gentofte er heldigvis endnu forsynet med grønne områder, men der er ikke ét for mange.

Til gengæld er bilernes stigende antal og de deraf følgende parkerings- og trafikproblemer sådan, at det maner til tilbageholdenhed med opførelse af høje etageejendomme.

Folk flytter til kommunen blandt andet fordi, den har attraktive grønne områder, men ved at bebygge disse falder attraktionen. Og vi, der bor her, vil opleve, at vi bliver omgivet af stadig flere intetsigende boligblokke.

Efter at have boet på samme adresse i kommunen i 36 år og haft vores jævnlige gang i Forstbotanisk Have er det oplagt at se grunden ved siden af blive til et besnærende åndehul, der vil supplere de spændende træer, buske og andre vækster i Forstbotanisk Have.

Publiceret 05 December 2018 17:44