Interiør fra Finn Juhls hus på Ordrupgaard med et udvalg af Finn Juhls møbler. Pressefoto

Interiør fra Finn Juhls hus på Ordrupgaard med et udvalg af Finn Juhls møbler. Pressefoto

Anmeldelse: Finn Juhl - møbelkunstens elegantier

Ny bog om Finn Juhls værker og den tid, de blev skabt i, rummer skarpe og indsigtsfulde analyser, skriver vor anmelder, der kvitterer med fem stjerner

Af
Hans Ovesen

I 2007 fik Ordrupgaard overdraget det hus, arkitekt Finn Juhl tegnede til sig selv og fik opført i 1942 på museets nabogrund. Ved donationen blev huset offentligt tilgængeligt og er både som bygning og i indretning med en del af Finn Juhls møbler et fint og uprætentiøst eksempel på datidens arkitekturidealer.

Finn Juhl var først og fremmest møbelarkitekt med en aldrig afsluttet uddannelse fra Kaare Klints legendariske møbelskole på Kunstakademiet. Sammen med andre af tidens møbelkoryfæer – foruden Kaare Klint selv kan nævnes Mogens Koch, Hans J. Wegner, Børge Mogensen, Arne Karlsen – deltog han allerede fra han var18-19 år i opgøret med arkitektuddannelsens vægt på studier af det klassiske og stilhistorien.

Nu skulle det være moderne, ud med stilarterne for stilarternes skyld, arkitekturen skulle være i overensstemmelse med sin egen tid og udformes efter menneskelige mål og behov og ikke efter stilarternes formkrav.

Verden var ny, mennesket frit og – i hvert fald i princippet – ikke længere underlagt tidligere tiders rigide formalisme i undervisning, børneopdragelse, levevis og boligindretning.

FJ45-stolen. Et af Finn Juhls mesterværker. Pressefoto

FJ45-stolen. Et af Finn Juhls mesterværker. Pressefoto

Selv om mange af 1930-40-50'ernes arkitekter var enige i hensigterne, var det langt fra entydigt, hvordan idealerne skulle omsættes til fysisk form.

Uanset om det drejede sig om bygninger, møbler eller spisebestik var der indbyggede dilemmaer og paradokser i det nye ’modernistiske’ og ’funktionalistiske’ grundlag for bestræbelserne. Den amerikanske arkitekt Louis Sullivans mundrette dictum, at Form follows Function var – om man så må sige – lettere sagt end gjort.

Det klaustrofobiske klunkehjem

Et af paradokserne viste sig med al tydelighed i Finn Juhls arbejder. I sine indretningsprojekter til boliger, kontorer og udstillinger ønskede han, i øvrigt ligesom Arne Jacobsen, at designe hele molevitten, fra dørhåndtag og spisebestik, gardiner og farverne på væggene, til frugtskåle, lamper og møbler.

Det klaustrofobiske klunkehjem, som de moderne arkitekter ønskede at befri mennesker fra, blev i visse tilfælde erstattet af et totalt gennemtegnet og lige så fastlåst boligdesign, der ikke tog højde for, at de moderne tider ikke var givet en gang for alle, men tværtimod – og som det lå i selve modernitetsbegrebet – ustandseligt var under forvandling.

Et andet paradoks var, at Juhls møbler var tegnet til en håndværksmæssig udførelse og i deres 'kunstneriske' udformning kun meget vanskeligt kunne massefremstilles industrielt og billigt.

Manden og hans samtid

Idehistorikeren og forfatteren Christian Bundegaard har skrevet bogen 'Finn Juhl – Liv Værk Verden', der, som det fremgår af titlen, behandler både Finn Juhls arbejder og den tid og de idealer, de er påvirket af og frembragt i.

Bundegaards fremstilling af Finn Juhls samtid og den virkelighed, der udgjorde vilkårene for hans synspunkter og produkter er glimrende, og hans analyser af de enkelte værker er både indsigtsfulde og skarpe. Det hører nemlig med til historien, at mange af Finn Juhls møbler, og især stole, er interessante og smukke, men at ikke alle er lige vellykkede.

I sit design var han en elegantier, undertiden ligefrem mondæn, og flere af hans samtidige, først og fremmest Børge Mogensen og Arne Karlsen, lagde ikke fingrene imellem, når de kritiserede ham for at have svigtet modernitetens idealer om overensstemmelse mellem brug, konstruktion, materialer og form.

Udover bogens kronologiske afsnit om Finn Juhls samtid, liv og arbejde er bogen forsynet med en samlet værkoversigt.

Det er en bog for alle med interesse for arkitekturens moderne gennembrud, for møbelkunst og Finn Juhls møbler og indretningsopgaver i særdeleshed.Christian Bundegaard: Finn Juhl. Liv, værk, verden. 272 sider, rigt illustreret. Strandberg Publishing. 399,95 kr.

Publiceret 09 January 2019 15:01