DEBAT: Godsarealet øst for Charlottenlund

Af
Finn Holm-Jørgensen

Gamlehave Allé 2C

2920 Charlottenlund

Et par læserbreve i nr. 9 om arealet fik mig til tasterne, eftersom skribenterne svæver i den vildfarelse, at sagen drejer sig om Forstbotanisk Haves ve og vel over for et velment ønske om opførelse af ungdomsboliger og seniorboliger.

Eftersom Forstbotanisk Have er opgivet som selvstændig enhed, og området er faldet tilbage til skoven som bortforpagter, og botanikken i øvrigt næppe er truet på livet, er valget et andet:

Ønsker vi som som datidens beskyttere af Charlottenlund Skov at bevare og genskabe den oprindelige kvadrat med en unik side langs jernbanen, eller vil vi kortsigtet for mammon opgive denne idé, som i givet fald aldrig vil kunne realiseres?

Med i billedet bør noteres, at arealerne blev tvangsafstået i 1895 og 1924 til DSB med henblik på jernbanedrift, at de lumskeligt ikke blev overdraget til BaneDanmark men bevaret af DSB med profit for øje, at de siden 1982 i kommuneplanen er betegnet som rekreative områder med en bebyggelsesprocent på 10, og at spekulationsselskabet ikke har tilbudt at opføre mere end 25 ungdomsboliger.

Valget burde være let!

Publiceret 14 March 2019 21:00