Socialdemokratiet i Skovshoved genopstod

 

Socialdemokratiets partiforening Ordrup - Skovshoved genopstod for en enkelt dag, idet foreningens bestyrelse fra foreningens sidste aktive periode mødtes for at give den gamle heroiske partiforening en værdig afsked. Den 21. april 1901 blev Socialdemokratiets partiforening Ordrup-Skovshoved stiftet. Det var en demokratisk og frisindet spydspids i Gentofte på et tidspunkt, hvor overklassen i høj grad lukrerede på underklassens arbejdsindsats. Dårlige sociale forhold var selvforskyldte, og underklassen skulle bare indordne sig under markedskræfterne. Det var der en socialistisk lærer, Frantz Rasmussen, på Skovshoved Skole, der tog initiativ til at stifte socialdemokraternes lokale partiforening. Foreningen fik meget stor tilslutning fra fiskerne, arbejdsmændene og tjenestepigerne i Skovshoved. Skovshoved var Gentoftes proletarby, før Vangede blev udbygget. Den lokale partiforening, der på sit højeste havde 800 medlemmer, skabte grundlaget for, at Frantz Rasmussen blev den første socialist i det daværende sogneråd. Det var også nogle hårde nysere, der sad i bestyrelsen for partiforeningen i Skovshoved. Engang i begyndelsen af 1900-tallet var der lige ved at ske en jernbaneulykke på Klampenborgbanen. Takket være et par jernbanearbejderes resolutte optræden, blev det forhindret at et par højtstående personer blev dræbt. Kongen kaldte efterfølgende jernbanearbejderne til audiens og gav dem en fortjenstmedalje. Ham, der var medlem af Socialdemokratiet i Skovshoved, blev straks (og med rette) ekskluderet. Det var et hårdt slag at blive stillet udenfor, men så kunne han lære det. Op gennem 1990erne arbejdede vi på at føre Socialdemokratiet Ordrup-Skovshoveds stolte traditioner videre. Bestyrelsen mødtes en gang om måneden, hvor vi ivrigt gik ind i samfundsdebatten, ordnede verdenssituationen og forberedte aktiviteter. Bl.a. stod vi for de politiske lørdagsfrokoster på den nu nedlagte Ordrup Cykelbane. Det var debatmøder, der i de år påkaldte sig stor opmærksomhed. Vi var et meget lille, men også et meget spidst våben i den politiske kamp. Imidlertid kom vi ind i et voldsomt uvejr, da socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen, Jytte Rønnow Jessen og Irene Lütken, droppede rollen som oppositionsparti og blev støtteparti for den konservative Hans Toft. Irene Lütken blev belønnet med posten som formand for kulturudvalget. Vi fra Ordrup-Skovshoved satte - som det er Villabyernes læsere bekendt - en voldsom kritik ind. Vi fra Skovshoved fik ret i vores kritik. Men et gammelt ord siger: Det gælder ikke om at have ret, men om at få ret. Irene Lütken blev populær hos Hans Toft, men vælgerne var ikke helt så begejstrede. Hun fik vælgernes dom, og til sin store overraskelse røg hun ud af kommunalbestyrelsen. I stedet for at udøve selvkritik hævnede Socialdemokratiets lokale ledelse sig på den kritiske Ordrup-Skovshoved partiforening. For at komme en eksklusion i forkøbet udmeldte næsten hele partiforeningens bestyrelse sig af Socialdemokratiet. Efterfølgende har de lokale socialdemokrater lige så stille lukket den hæderkronede Socialdemokratiske partiforening i Ordrup-Skovshoved. Dermed har man lukket dette 100-årige gamle åndehul i de selvtilstrækkeliges og velbjærgedes Gentofte. Siden man lukkede Ordrup-Skovshoved partiforening, er det desværre ikke gået Socialdemokratiet så godt. Det var ikke særlig klogt at ødelægge partiforeningen i Ordrup-Skovshoved. Bestyrelsen for Socialdemokratiet Ordrup-Skovshoved er som anført genopstået for en dag, idet foreningen skulle have et værdigt gravøl. Fra os skal rådet lyde: Socialdemokraterne skal formulere deres egen politik, hvor menneskeværd igen sættes i centrum i Danmark. Lad vær med at ligger under for, at markedskræfterne og Anders Fogh Rasmussen er Guds gave til menneskeheden. Den gl. bestyrelsen for Socialdemokratiet Ordrup-Skovshoved v/Michael Bjørn Hansen Skovshoved Terrasse 6 Charlottenlund

Publiceret 02 March 2008 00:00