DEBAT:

Fitness for velhavere eller kulturhus for borgere?

Af Jeanne Toxværd, Enhedslisten, medlem af Kommunalbestyrelsen

I Gentofte Kommune mangler der et forenings-, musik- og kulturhus. Det har borgerne for længst fået i andre kommuner. Og kulturhuset skal ligge i Charlottenlund! Hvis du er enig, så er det sidste chance for at finde det helt rigtige sted, da Gentofte er udbygget, og det er svært at finde ledige grunde eller velegnede bygninger.
Derfor skal kulturhuset etableres i de tidligere akvariebygninger. Kavalérgården, Charlottenlund Slot og det smukke parkanlæg skal supplere akvariebygningen med mangfoldige aktiviteter.
Der kan blive plads til musikfestivaler, ballet, koncerter, kortræf, jazz, rock, øvelokaler, moderne dans, naturlegeplads, legestue, udstillinger, café, restaurant, vælgermøder, foreningslokaler, generalforsamlinger og forenings- og firmafester.
Skal denne drøm realiseres, skal vi som borgere kende vores besøgelsestid. Der foreligger nu kommercielle planer om at etablere et luksus-fitnesscenter for velhavere i akvariebygningen. Men bygningerne skal bruges til almene kulturelle formål for borgerne.
For at få ændret lokalplanen, så der kan etableres fitnesscenter, har Gentofte Kommune indkaldt til et borgermøde tirsdag den 3. marts kl. 19.30 i de gamle akvariebygninger. Mød op inden det er for sent. Sig nej til et luksus fitnesscenter - og ja til et kulturhus for alle borgere! Slottet, akvariet, kavalerigåden og parkområderne skal bruges til almene kulturelle formål, der kommer ALLE borgere til gode.
Øregårdssalen på Hovedbiblioteket kan kun rumme mindre begivenheder, og Gentofte Rådhushal har en dårlig akustik. Foreningslivet henvises i dag til at holde møder på skoler og biblioteker - efter lukketid. Vi har et Frivilligcenter med små møderum.
Derfor foreslår Enhedslisten, at der i forbindelse med Gentofte Kulturdage afholdes et visionsseminar i akvariet, hvor forenings- og kulturlivet og interesserede borgere kan diskutere, hvorledes bygningerne i Charlottenlund Slotspark kan bruges på en visionær måde.
Enhedslisten mener, at områdets funktion og udvikling skal til debat, således at bygninger, parkanlæg, udeområder og strandområder tænkes ind i en moderne kontekst i form af en områdeplan, hvor der er plads til kulturel mangfoldighed.

Publiceret 27 February 2015 11:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV