DEBAT:

'Gentofte lige nu' er ikke et politisk magasin

Af Jeanne Toxværd, Enhedslisten, medlem af Kommunalbestyrelsen

I 'Gentofte lige nu' fortsætter borgmester Hans Toft i lederen sin usaglige kritik af Villabyernes dækning af udligningsloven og andre mediers brug af Villabyernes research til at afdække den ulige lov.
'Gentofte lige nu' er skattefinansieret og skal bruges til at informere borgerne om, hvad der foregår i Gentofte Kommune. Det skal ikke bruges til at fremme politiske særstandpunkter sammenkoblet med en uvederhæftig subjektiv kritik af journalisters arbejde!
Borgmesteren refererer i 'Gentofte lige nu'-lederen til det brev, som Konservative sammen med Socialdemokraterne, Venstre og Radikale har skrevet til Folketingets politikere, og det fremgår, at de fire partier fortsat mener, det er rimeligt, at au pairs og expats indgår i beregningen af, hvor mange mennesker på flugt, Gentofte Kommune kan modtage. Tilsyneladende var hensigten med brevet, at de fire partier kærer sig om Gentoftes ry og en frygt for, at den ulige lov ændres. I Enhedslisten mener vi, at henvendelsen til Folketingets medlemmer grænser til det pinlige og understreger stereotype fordomme om borgerne i Gentofte Kommune.
Det er under al kritik, at borgmesteren bruger lederen i 'Gentofte lige nu' på at kritisere den frie presse i Danmark og Villabyerne lokalt! Når man forsøger at knægte ytringsfriheden ved at manipulere med fakta om Villabyernes dækning i et skattefinansieret blad, så er den frie presse i fare! Et demokrati er blandt andet kendetegnet ved sin frie presse, og i Enhedslisten går vi ind for både demokrati og ytringsfrihed!
Borgmesteren inddrager i lederspalten af det skattefinansierede 'Gentofte lige nu' både Socialdemokratiet, Venstre og Radikale. Det vækker nysgerrighed hos os i Enhedslisten.
Mener de tre partier, man skal bruge informationsbladet 'Gentofte lige nu' til at fremme politiske særstandpunkter? Og er det aftalt mellem de tre partier og borgmesteren, at borgmesteren bruger lederen i 'Gentofte lige nu' til at fortsætte kritikken af Villabyerne og danske medier?

Publiceret 14 December 2015 15:00

SENESTE TV