DEBAT:

Dækningsafgift i Gentofte

Søren Skafte, Lundely 5, Hellerup

Dansk Byggeri har i februar 2017 offentliggjort en opgørelse, der viser, at 37 kommuner, som hovedsageligt ligger i hovedstadsområdet og de øvrige store byer, i år sender deres lokale virksomheder en samlet regning på omkring 2,3 milliarder kroner i dækningsafgift.
Dækningsafgift er en afgift, som kommunerne kan pålægge offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld, og private kontor- og forretningsejendomme som bidrag til dækning af de udgifter, som ejendommene påfører kommunen.
I Gentofte opkræves dækningsafgiften i 2017 af erhvervsejendomme med de maksimalt tilladte 10 promille. Offentlige ejendomme afkræves 8,75 promille. Af offentlige ejendomme opkræves endvidere 8 promille af grundværdien.
Det mærkelige er, at dækningsafgiften slet ikke er omfattet af den aftale om boligbeskatningen, som den liberale regering og en række partier på Christiansborg indgik 2. maj. Ifølge denne aftale skal staten fremover fastsætte grundskyldspromillerne i de enkelte kommuner, så hver enkelt kommune i 2021 vil have samme provenu fra grundskylden som under gældende regler.
Grundskyldspromillen fastlåses i fem år, og kommunerne får lov til frem til 2025 at beholde provenuet fra grundskylden. Fastsættelsen af dækningsafgiften overlades imidlertid fortsat til kommunernes selvbestemmelse.
Det er forståeligt, at kommuner med vigende skattegrundlag leder med lys og lygte efter incitamenter, der kan formå virksomheder til at placere aktiviteter i kommunen.
I den sammenhæng kan dækningsafgiften være en skrue, der kan drejes på.
Det kan også være relevant at overveje en sænkning af dækningsafgiften, hvis kommunen gerne vil fremstå erhvervsvenlig og fremtidsorienteret.
I Gentofte er skattegrundlaget komfortabelt, og provenuet af dækningsafgiften på 65 mio. kr. er ikke afgørende for kommunens økonomi.
Det er derfor spørgsmålet om tiden ikke er inde til at Gentofte Kommune demonstrerer sin erhvervsvenlighed og afskaffer dækningsafgiften?
Jeg tror det!

Publiceret 16 June 2017 13:45

SENESTE TV