DEBAT:

Integration, hvad snakker vi om?

Ole Lund Petersen, Stolpehøj 104, 2.sal tv, 2820 Gentofte

På kommunalbestyrelsesmødet den 19. juni 2017, var der en debat om modtagelse af flygtningebørn i kommunens skoler. I forbindelse med denne debat, kom Nye borgerlige med et ændringsforslag til punktet om ”en god skolestart for alle” og Tjørnegårdsskolen og Bakkegårdsskolen skulle modtage en del nye elever i 0 klasse som var to sproget, dvs. et barn med et andet sprog end dansk, f.eks. Norsk, Engelsk, Svensk, Arabisk osv.

Nye borgerlige ville undgå en negativ udvikling og derfor ville man satse på undervisning i dansk kultur og dannelse, fremfor integration. Det skulle ske ved at separerer de to sprogede børn, indtil de havde lært om dansk kultur og sprog, først herefter kunne de deltage i en såkaldt normalklasse i folkeskolen.

Det betyder at Nye borgerlige tager udgangspunkt i begrebet assimilation og forventer at de nye borgere totalt skal tilegne sig danskernes normer og kultur? Samtidig skal de pågældende opgiver deres families oprindelige levemåder og normer for at blive ligesom majoritetsbefolkningen. Både i forhold til sprog, værdier og livsformer.

Integration betegner derimod en gensidig tilpasning mellem majoriteten og minoriteter i et samfund med henblik på at skabe en velfungerende helhed. Det er en proces, hvor udlændinge tilegner sig det nye samfunds normer, mens de samtidigt holder fast i egne traditioner. Og modsat, at modtagersamfundet indoptager de nyankomne og dele af deres kulturelle praksisser, mens de samtidigt bevarer hvad der opfattes som deres oprindelige kultur og samfundsform. Det går jeg da ud fra en person fra USA syntes er rimeligt.

Men præcis hvor meget hver part skal eller bør kunne tilpasse sig er et politisk spørgsmål, derfor bør man melde klart ud, hvad man mener med de begreber man benytter sig af.

Publiceret 27 June 2017 21:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV