DEBAT:

Forstbotanisk Have har mange bejlere

Af Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, Charlottenlund

Under Debat i Villabyerne (13. juni 2017) skriver André Palsgård, at det grundstykke overfor Charlottenlund Station, hvorpå borgmesteren ønsker at bygge ungdomsboliger, er udlånt til DSB af Forstbotanisk Have, som skal have grundstykket tilbage, når DSB ikke længere har brug for det.
Afslutningsvis skriver André Palsgård, at han håber, at borgmesteren vil afstå fra at misbruge sin magt til at få sit ønske opfyldt. Hans bekymring forekommer reel nok og underbygges af processen omkring lokalplanforslag 378, som borgmesteren fik vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 19. juni, angiveligt fordi han tog ufine metoder i brug, herunder ignorering af en syv sider retligt velunderbygget udtalelse fra Skovshoved Klampenborg Grundejerforening.
Lokalplanforslag 378 gør det muligt for et byggeudviklingsselskab, hvori Fritz Schur er interessent, på en grund, der tilhører DSB, at opføre et massivt og højt rækkehusbyggeri i et helt unikt område med fredede og bevaringsværdige bygninger, bl.a. Arne Jacobsens rækkehuse og De Engelske Rækkehuse.
Fritz Schur ejer Christianholms Slot, der ligger i Klampenborg med naboskab til DSB. Han er kendt i offentligheden som en meget indflydelsesrig person, og rækkehusbyggeriet bygger på en aftale, hvor både Fritz Schur og DSB har en økonomisk interesse i, at der presses så mange rækkehuse ind på grunden som muligt.
Lokalplanen er således forudsætningen for at sikre aftaleparterne den størst mulige profit på bekostning af områdets arkitektoniske og æstetiske udtryk.
“Den ene tjeneste er den anden værd”, tænker jeg, og borgmesterens brutale adfærd i sagen om lokalplanforslag 378 er derfor lettere at forstå, hvis man opfatter borgmesterens planer om ungdomsboliger på grundstykket ved Charlottenlund Station som en brik i et puslespil.
Et puslespil, hvor også grundstykket i Klampenborg udgør en brik, og hvor de dominerende spillere er Fritz Schur og Peter Schütze (DSB's bestyrelsesformand, red.), der har indbudt Hans Toft til at sidde med ved bordet.

Publiceret 30 June 2017 08:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV