DEBAT:

Når man unddrager sig ansvaret

Søren Skafte, Lundely 5, Hellerup

Det er altid beskæmmende at se offentlige myndigheder, der ikke kan enes om at varetage borgernes interesser. Ligeså uværdigt, det er at se offentlige myndigheders slagsmål med SKAT om Mærsk McKinneys dødsbo, ligeså beskæmmende er det at se, at Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan enes om Dyrehavsbakken.
Uenigheden betød, at Miljøministeriet i 2006 besluttede, at Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune skulle have fælles kompetence i forhold til miljøgodkendelse af Bakkens drift.
Kommunerne har åbenbart ikke følt sig forpligtede af den fælles kompetence. Mens Gentofte Kommune har unddraget sig sit ansvar, har Lyngby-Taarbæk Kommune godkendt, at Bakken i 2017 får mulighed for at holde åbent fra kl. 10- 24 (tidligere 12-24), holde åbent i forbindelse med skolernes efterårsferie, i julemånederne og lejlighedsvis forlænge åbningstiden for restauranter samt at få tilladelse til at holde to ekstra koncerter om året uden brug af støjbegrænsning.
Dyrehavsbakken støjer! Javel, men det gør Lyngbyvej også. Krav om yderligere støjdæmpning af Bakken vil betyde, at man enten er nødt til at lukke den historiske trærutsjebane, vandrutsjebanen eller opsætte nogle meget store støjskærme.
Gentofte Kommune har klaget over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, der tidligere har afvist indvendinger fra Gentofte Kommune.
Umiddelbart kan Gentofte Kommune overfor borgerne i Charlottenlund stå med rene hænder. Mon dog ikke både Lyngbys og Gentoftes borgere ville foretrække, at deres valgte kommunale repræsentanter samarbejdede og løste problemerne. Det tror jeg.

Publiceret 01 July 2017 15:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV