DEBAT:

Mere misbrug af borgernes penge

Jeanne Toxværd, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

Borgmester Hans Toft & Co (A+B+V) klager nu over en afgørelse fra Ankestyrelsen, der siger, at det var forkert, at kommunalbestyrelsen for borgernes penge indrykkede en annonce i Villabyerne, hvor man fremsagde meninger om landspolitiske anliggender. Hans Toft kalder det et indgreb i kommunalbestyrelsens ytringsfrihed. Men det er det rene vrøvl!
Problemet er ikke politikernes ytringsfrihed, men at borgmesteren misbruger skatteborgernes penge til at fremme bestemte politiske synspunkter.
Det er det samme, der sker via kommunens udgivelse af bladet Gentofte Lige Nu, der kommer til alle borgere. Her skønmaler borgmesteren udviklingen i Gentofte, og han forsøger at tage æren for alt, hvad der foregår og alt, hvad der bliver besluttet. Alle artikler fremstår som 'neutral kommunal information', da der ikke er en journalistisk afsender ved nogle artikler. Når disse anonyme og ukritiske artikler kombineres med borgmesterens meget klare politiske udmeldinger i bladets leder, bliver publikationen samlet set til et propagandamedie – betalt af borgerne!
Borgmesteren har siden Au-pair sagen ikke villet tale med redaktøren af Villabyerne, hvor der er journalister, som passer deres arbejde ved at formidle nyheder ud fra (kritiske) journalistiske kriterier. Borgmesteren forsøger ved sin boykot af redaktøren at signalere til bladets udgivere: ”Vi bryder os ikke om kritisk journalistik og uafhængige redaktører. Hvornår fyrer i ham?”
Den kritik af pressen minder gevaldigt om andre lederes kritik af den frie presse.
I Enhedslisten er vi gang på gang blevet overrasket over hvordan Socialdemokraterne, Radikale og Venstre bakker op om borgmesterens beslutningsforslag, og endda er medunderskrivere på denne klage til Indenrigsministeriet samt den tåbelige henvendelse til folketingets medlemmer om det urimelige i, at Au-pairs ikke længere indgår i fordelingen af flygtninge mellem kommunerne.
I denne valgperiode har det været yderst vanskeligt at få øje på selvstændig politik fra Socialdemokraterne, Radikale og Venstre – eksisterer partierne ikke mere i Gentofte?

Publiceret 11 July 2017 17:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV