DEBAT:

Gentoftes brogede demokratibillede

Af Ove Lund, Damtofte Søndre Stræde 6, Charlottenlund

Denne kommunale valgperiode nærmer sig sin afslutning.
Tirsdag den 21. november skal vi vælge en ny kommunalbestyrelse. Vi skal alle sammen til stemmeurnerne. Det er derfor tid til at overveje, hvordan det egentlig står til med demokratiet i Gentofte.

Den nuværende kommunalbestyrelse på 19 medlemmer består af 10 konservative, 3 socialdemokrater, 2 venstrefolk, 1 radikal, 1 fra Enhedslisten, 1 udenfor parti, samt en, der undervejs har skiftet parti til Nye Borgerlige.

Formelt set har vi naturligvis demokrati. Vælgerne har sammensat kommunalbestyrelsen gennem åbne og frie valg. Reelt er demokratibilledet nok lidt mere broget.

For det første er det vigtigt at gøre sig klart, at demokrati ikke bare er den lige og frie stemmeret (én person, én stemme), men også hvilke muligheder den enkelte borger har for at holde sig informeret og øve indflydelse på de politiske beslutninger.

For det andet – og i denne sammenhæng vigtigst – er, hvilke hensyn flertallet tager til mindretallet (-tallene). Og hvilken pris mindretallene må betale for at få indflydelse.

Vi er på nationalt plan med rette stolte af at hylde og praktisere det samarbejdende folkestyre. Spørgsmålet er, om det samme gør sig gældende i Gentofte kommunalbestyrelse.

Set fra en almindelig borgers udkigspost ser det ud som om, der mere sker en majorisering af mindretallene end en demokratisk inddragelse af de synspunkter og interesser, der bærer de øvrige partier.

Hal Koch fremhævede, at demokrati handler om deltagelse og samtale. At politisk ævl og kævl skal erstattes med tvangfri, åbensindet og fornuftsbaseret rådslagning. At beslutninger skal bygge på gode argumenter frem for følelser, gruppetilhørsforhold eller egeninteresse.

Jeg håber, at den nye kommunalbestyrelse vil blive sammensat af politikere, der er mere af den Hal Koch'ske skuffe end af den hidtidige dominanstradition. Vi går til stemmeurnerne den 21. november for at sikre alles stemme – og ikke kun flertallets.

Publiceret 13 July 2017 11:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV