DEBAT:

Har Gentofte råd til Bellevue Teatret?

Af Søren Skafte, Lundely 5, Hellerup

Det er foruroligende oplysninger, der kommer frem om Bellevue Teatret.
Det er frivilligt for kommunerne, om de vil støtte egnsteatrene, men tidligere kunne Gentofte opnå 50 pct. statsrefusion af støtten. Siden 2008 er statsrefusionen rammestyret og for Gentofte begrænset til 2.323 mio.kr.
Hvis Gentofte havde holdt fast i byrdefordelingen mellem stat og kommune på teaterområdet skulle Bellevue Teatret modtage 4.646 mio. kr. i tilskud. Gentofte kommune har imidlertid øget tilskudsandelen, således at Bellevue Teatret i 2017 modtager 6.170 mio. kr. i tilskud mens statsrefusionen er begrænset til 2.323 mio. kr. Gentofteborgernes nettoudgift til Bellevue teatret er dermed 3.847 mio. kr.
Det generøse kommunale tilskud har gjort det muligt for teatret at betale en eksorbitant årlig husleje på 3,4 mio.kr. Selvom Gentofte yder et tilskud, der svarer til omkring 80 kr. fra hver eneste borger i kommunen, kom teatret alligevel ud af 2016 med et underskud på 1,2 mio. kr.
At der gøres tykt grin med borgermusikken er evident, men kan man derudover tillade sig at stille spørgsmål til kommunens involvering i virksomheden på Bellevue Teatret?
Udover Bellevue teatret yder Gentofte Kommune tilskud til Øregaard Museum, Gentofte Musikskole og Gentofte Kino.

Publiceret 21 July 2017 16:00

SENESTE TV