DEBAT:

Flygtninge - kommunalbestyrelsen udfører et prisværdigt arbejde

Stig Kokfelt, Smakkegårdsvej 91, Gentofte

En læserbrevsskribent mener ikke, at Gentofte Kommune behandler flygtninge godt nok, når to enlige mennesker midlertidigt bliver placeret i samme værelse.
Det er altid prisværdigt at ville sørge godt for andre mennesker, men det er som om, at skribenten alligevel træder et skridt for langt i sin omsorg.
Kommunalbestyrelsen gør faktisk et godt arbejde med netop at finde løsninger på indkvarteringsforhold for flygtninge i den fuldt udbyggede kommune.
Man kan ikke, som skribenten ønsker, tildele boliger i Gentofte Kommune til hver enkelt enlige flygtning, uden at man bliver nødt til at skulle bygge nye lejligheder.
Kommunen er den fjerdemest bebyggede i Danmark. Der kan derfor ikke bygges mere, uden at nogle beboere i kommunen vil komme til at opleve indgreb i herlighedsværdier.
Dette har tydeligt kunnet iagttages ved den modstand, der har været mod planer om 'ungdoms'/flygtninge-boliger på Gentofte Stadion og ved Charlottenlund Station.

Publiceret 02 August 2017 13:30

SENESTE TV