DEBAT:

Forstbotanisk Haves jord

Niels Nørgaard, bestyrelsesmedlem i Forstbotanisk Haves Venner

Gentofte Kommune har nu i mange år (10+) beskyttet os imod et større byggeri - for eksempel et butikscenter i flere etager – ved at henvise til den kommuneplan (3.F8), der gælder specifikt for dette jordstykke ved stationen.
Der står, at bebyggelsesprocenten maksimalt må være 10 procent i max to etager, og at byggeriet skal være “foreneligt med Charlottenlund Skov. Udstilling og restaurant.” Altså højst en mindre museumsbygning.
Da prisen på en grund afhænger meget af, hvor meget der må bygges på den, har det forhindret, at DSB via et særligt datterselskab, kunne/ville sælge arealet, fordi man ikke kunne få nok for det.
Vi, der holder af Haven, har glædet os over og nydt denne betryggende beskyttelse, som kommunen således tilsyneladende har udvist over for dette areal, som har været skov i mange flere år, end det har været godstogs-areal.
Nu spekulerer jeg på, om kommunen vil fravige sin egen - gang på gang bekræftede - politik om, at der stort set ikke må bygges her? Ovennævnte beskyttelse står oven i købet gentaget i den helt friske kommuneplan fra 2017.
Hvis – og jeg spår NÅR - nu kommunen kommer med et lokalplanforslag, hvor man foreslår, at det bebyggede areal forøges med 100, 200, 300 eller 400 procent, hvordan skal vi så kunne stole på vore folkevalgte politikere?
Har denne smukke tanke i kommuneplanen blot været et snedigt skaktræk for at gemme grunden, til man selv skulle bruge den? Watch this space…

Publiceret 02 August 2017 09:00

SENESTE TV