DEBAT:

Giv flygtninge håb

Gitte Haslebo, cand.psych., administrator i Venligboerne

Ved ankomsten til Gentofte Kommune indkvarteres alle flygtninge midlertidigt, men uden information om, hvor længe den midlertidige indkvartering skal vare: måneder eller år?
Uanset, hvem de spørger i kommunen, er svaret: 'Det ved jeg ikke'. De kan end ikke få et skøn over varigheden, såsom max otte måneder eller et år.
Dette gælder både flygtninge, der har eget værelse i en villa og dem, der placeres to i en hospitalsstue på Gentofte Hospital.
For den sidste gruppe er kombinationen af at bo uden at have et privatliv og den ubestemte tid en særlig giftig cocktail.
Mennesker kan udholde meget, når de ved, hvornår det slutter. Men uden denne viden fratages de håbet om en bedre fremtid og muligheder for at planlægge denne.
Som Venligboer ser vi, hvordan det påvirker: De bliver fortvivlede. Fortvivlelse kan føre til to ting: Enten apati og depression eller desperation og oprør. Ingen af delene fremmer integration.
Skanderborg Kommune har gennemført en undersøgelse af flygtninges opfattelse af kommunens integrationsindsats.
Den viste, at ved ankomsten var handlekraften og ansvarsfølelsen i top. Efter tre måneder dalede den.
Resultaterne førte til omfattende forbedringer i kommunens integrationsindsats, hvor involvering og valgfrihed blev opprioriteret.
Flygtningene på hospitalet oplever hverken involvering eller valgfrihed i forhold til deres boligforhold nu eller fremtiden.
Indkvartering på ubestemt tid ligner tidsubestemt forvaring, som regnes for den værste straf - netop, fordi den kriminelle fratages håbet om en fremtid. Men flygtninge er ikke kriminelle og skal ikke straffes.
Gentofte Kommunes erklærede integrationspolitik går da også ud på at byde flygtninge velkommen og give dem rammerne til at opbygge en ny hverdag.
Hvis denne politik skal realiseres, er det afgørende, at kommunen sætter et loft for, hvor længe den midlertidige indkvartering kan vare. Det vil give håb og handlekraft.

Publiceret 03 August 2017 11:00

SENESTE TV