DEBAT:

Smagen af Gentofte

Kim Tverskov, Merianvej 26, Hellerup

Kulturvision Charlottenlund, der ønsker at skabe kultur i Charlottenlund slotspark, mener at det store antal af ungdomsboliger, som Kommunalbestyrelsen vil etablere i Slotsparken, vil skade miljøet, naturen og kulturarven.
Planchef i Gentofte Kommune, Michael Holst, udtaler til Villabyerne, at forslaget til lokalplan 397 har “en bevarende karaktér,” og at “der ikke er tale om en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.”
Det er vi ikke enige i. Derfor har vi sendt en klage til Planklagenævnet og bedt dem om at vurdere sagen. Klagen kan læses på: www.kulturvision- charlottenlund.dk.
Ifølge lokalplansforslaget skal de 10.000 kvadratmeter bygninger kun anvendes til boliger for unge. Formentlig kan der bygges 100–200 små boliger på 40 kvadratmeter. Bygningstypen vil ødelægge den indvendige bygningsstruktur og fortællingen om, hvordan livet engang udfoldede sig.
Vi ved, at unge i gennemsnit bor mellem et og tre år i ungdomsboliger, så der vil komme et stort slid på bygningerne og på området.
De korte bo-ophold vil gøre det sværere at skabe den nødvendige respekt og forståelse for områdets værdier og karakter.
Vi tror, at unge vil se slotsparken som deres naturlige udeområde, hvor de vil invitere til spontane fest-events og slå sig ned med pizzabakker, engangsgrill og dåseøl.
Området kan blive attraktivt for gymnasiefester og graffitimalere, mens andre borgergrupper, som f.eks. ældre, skubbes væk. Der skal gøres plads til cykler, cykelstativer, containere og parkeringspladser.
De omkringliggende restauranter tilbyder en særlig ro og herlighedsværdi, som måske er det tætteste vi kan komme på 'smagen af Gentofte', 'Gentoftes DNA' eller 'Gentoftes særlige sjæl' – en fredelig grøn oase, der emmer af historie og kulturarv.
Derfor undrer det os, at Gentofte Kommune kan hævde, at lokalplanen har en “bevarende karakter” og ikke vil påvirke natur, miljø og kulturarv?
Unge skal bo et andet sted, hvor de kan udfolde sig på deres egne præmisser.

Publiceret 03 August 2017 16:00

SENESTE TV