DEBAT:

Flygtninge eller migranter?

Geoffrey Cain, Rebekkavej 5, Hellerup

18. juli kunne Berlingske Tidende oplyse, at kun 6,3 procent af asylsøgerne, der når frem til Europa, er fra Syrien, mens 8,6 procent er fra Bangladesh, 9,6 procent er fra Guinea, 9,1 procent er fra Elfenbenskysten og 14,8 procent er fra Nigeria.
Her burde selv den mest blåøjede Venligbo kunne indse, at det drejer sig om migranter og ikke flygtninge, men direktør i Venligboerne Gitte Haslebo skriver i Villabyerne samme dag om 'flygtningene', og en anden læserbrevsskribent, Elisabeth Kristensen, bruger det samme ord og med samme budskab.
Men det er falsk varebetegnelse.
'Flygtninge' er et ord, der har samme virkning som et 'Sesam, luk dig op!', og det vil kun øge strømmen af asylaspiranter til Vesteuropa med de samme følger, vi kender fra Vollsmose, Finlandsparken, Mjølnerparken, Gellerup og talrige andre steder.
Strømmen går kun til Vesteuropa, fordi migranterne kører uden om Østeuropa og Baltikum, der interessant nok hverken har ghettoer eller terrorattentater.
Hvilket burde mane til eftertanke.

Publiceret 04 August 2017 11:00

SENESTE TV