DEBAT:

Er det politiets ansvar - eller er det kommunens?

Af Kaare E. Janson, Lemchesvej 26 A, Hellerup

I slutningen af sidste uge blev der i den østlige halvdel af Lemchesvej i Hellerup opsat en lang række officielle P-skilte på begge fortove, der to dage i denne uge (sidste uge, red.) forbød parkering og standsning i vejens to sider.
Under alle de officielle P-skilte var der et opslag med teksten 'Filmoptagelser mandag 31.7. 2017 kl. 07.00 til tirsdag 1.8. 2017 kl 19.00'.
Det, der så skete mandag morgen, var, at filmselskabet Produktionen.dk kom med deres lange filmbus med køkken mv., der blev parkeret i vejens venstre side, hvor filmfolkene også opstillede en strandbar med markise.
Her sad så dagen igennem 20-25 filmmennesker og spiste, drak, røg og i øvrigt nød livet.
I vejens højre side parkerede de medvirkende filmfolk så deres private biler. Officielle P-skilte, der forbyder standsning og parkering, gælder åbenbart ikke for filmfolk.
Kombinationen af lang filmbus og strandbar i vejens venstre side og filmfolkenes private parkeringer i højre side betød, at der kun var en relativt smal stribe asfalt på den blinde vej, som de lokale biler kunne passere på - det var trangt, men det var OK.
Hvad der derimod ikke er OK var, at renovationslastbilerne ikke kunne komme forbi filmfolkenes udskejelser. Mandag er renovationsdag på Lemchesvej - og denne mandag var også den månedlige mandag, hvor de store containere med aviser, flasker, plastic og metal tømmes. De containere, som hver husejer selv slæber ud på fortovet, aftenen inden renovationen kommer.
Disse store containere står nu utømte på den østlige del af Lemchesvej. Det gode spørgsmål er derfor: Hvem er det, som ikke har undersøgt forholdene nærmere, inden der blev givet tilladelse til, at filmfolkene overtog den østlige del af vejen denne mandag?
Er det politiet eller kommunen, der har ansvaret? Hvornår bliver vore fyldte containere tømt? Skal vi vente en måned - indtil den næste, ordinære tømning?

Svar fra Gentofte Kommune via kommunikationskonsulent Lotte Juul Martini:
Gentofte Kommune oplyser, at Park og Vej har givet tilladelse til, at et filmselskab kunne råde over et offentligt areal på Lemchesvej i forbindelse med filmoptagelse.
Ved tilladelser som denne er det bl.a. en forudsætning, at det afspærrede område begrænses mest muligt, og at naboerne er informeret forinden.
Hvis en renovationsbil er forhindret adgang til en vej, vil bilen forsøge igen i løbet af en uge. Sådan er aftalen mellem Gentofte Kommune og det renovationsfirma, der har opgaven med at tømme affaldsbeholdere i kommunen.
Beholderne skulle derfor være tømt nu, med mindre affaldsbeholderen har været låst inde eller renovationsfirmaet af anden årsag ikke har kunnet få adgang til den.

Publiceret 07 August 2017 12:00

SENESTE TV