DEBAT:

Integration handler om flygtninge

Af Gitte Haslebo, cand.psych., administrator i Venligboerne

I sidste nummer af Villabyerne (1. august, red.) forsøger en læserbrevsskribent at så tvivl om, hvad en flygtning er. Dette er der ingen grund til. I hvert fald ingen god grund.
Begrebet flygtning er veldefineret i FN's flygtningekonvention og i den danske lovgivning. I førstnævnte er en flygtning en person, der “som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser” har bevæget sig til et andet land og søgt om asyl her.
Det er Udlændingestyrelsen, der behandler asylansøgninger, hvilket kan tage 1-2 år. I denne periode bor asylsøgerne i asylcentre, der drives af Røde Kors og nogle kommuner.
Der findes ikke noget asylcenter i Gentofte Kommune.
Flygtninge er personer, der har fået tilkendt asyl og opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen og dermed er her helt legalt.
Det er også Udlændingestyrelsen, der fordeler flygtninge på kommuner.
Det betyder i al sin enkelthed, at når vi taler om integration i Gentofte Kommune, så handler det primært om flygtninge - og familiesammenførte personer.
Af de flygtninge, der i 2016 blev placeret i Gentofte, kom 40 procent fra Syrien, 16 procent fra Iran, 14 procent fra Afghanistan, 12 procent fra Eritrea og få andetsteds fra - mennesker, der er flygtet fra lande, hvor de blev udsat for krig, bomber, fængslinger, tortur og trusler på livet.
Det er godt, at der i vores kommune er en stor interesse for at tage godt imod de flygtninge, der bliver placeret her, og for at drøfte de mange opgaver og udfordringer, denne situation indebærer.
Men lad os dog gøre det på et oplyst og relevant grundlag. En flygtning er et ganske veldefineret begreb. Nytilkomne flygtninge i Gentofte Kommune skal vi tage imod med åbne arme og åbent sind.

Publiceret 11 August 2017 14:30

SENESTE TV