DEBAT:

Positivt med ny udvikling

Af Jesper Kampmann, Gentoftegade 35, 2., Gentofte

Torsdag den 24. august fremlagde borgmester Hans Toft på et velbesøgt borgermøde et lokalplanforslag om de fremtidige anvendelsesmuligheder af Charlottenlund Slot og tilhørende bygninger.
Det nye lokalplanforslag lægger op til fuld kulturel anvendelse af selve slottet og i mindre omfang etablering af ungdomsboliger i den del af bygningskomplekset, som ligger ud til Jægersborg Allé og en del af det gamle akvarium.
Som medlem af Slotsgruppen, finder jeg det stærkt opmuntrende, at der fra politisk hold kommer initiativer, som baner vejen for skabelsen af et sted, hvor der kan gennemføres store, berigende og relevante kulturoplevelser for Gentoftes borgere, men også borgere fra omkringliggende kommuner og turister kan få glæde af et endnu rigere kulturliv i Gentofte.
Den del af forslaget, som omhandler ungdomsboliger, er et rimeligt svar på den komplekse udfordring, det er at etablere billige boliger til unge mennesker i Gentofte. Slotsgruppen mener ikke, at der er en modsætning mellem ungdomsboliger og kultur på slottet, snarere tværtimod!
Slotsgruppen vil gøre sit til at maksimere de kulturelle anvendelsesmuligheder, som en vedtagelse af lokalplanforslaget vil medføre.

Publiceret 31 August 2017 19:30

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV