DEBAT:

SF Gentofte vil indføre whistleblower-ordning

Af Brigitta Rick, spidskandidat til kommunalvalget for SF

En whistleblower-ordning skal give udvidet mulighed for at få alvorligt kritisable forhold i kommunen frem i lyset samtidig med, at medarbejderne beskyttes.

Medarbejdere, som opdager alvorlige fejl, netop fordi de har en faglig viden og indsigt i hvad der foregår, skal ikke risikere deres job og karriere.

Det er vigtigt at pointere, at Gentofte Kommune ikke skal stræbe efter en nulfejls-kultur. Fejl lærer man af, og fejl kan være med til at udvikle og forbedre sagsgangene.

Whistleblower-ordningen skal være en mulighed dér, hvor medarbejderne ikke oplever, at de bliver hørt, eller er bange for konsekvenserne, når de rapporterer om alvorlige forhold. For eksempel fejl i sagsbehandling og arbejdsgange, overtrædelse af gældende regler eller direkte ulovligheder.

En whistleblower-ordning skal sikre, at de oplysninger, der indbringes, bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i kommunens forvaltning.

Der har været store problemer i andre kommuner, som først sent er kommet frem i lyset. Vi skal med alle midler sikre, at det ikke kommer til at ske igen i Gentofte. Vi har – som andre kommuner - oplevet nogle tilfælde af dårlig ledelse med misbrug af offentlige midler. Her kunne en whistleblower-ordning muligvis have været med til at stoppe ulovlighederne langt tidligere, end de blev.

Whistleblower-ordningen har været en succes i København, hvor medarbejdere har rapporteret om dårlig service, ledere, der ansætter nær familie, økonomisk spild og dårligt arbejdsmiljø. Det giver mulighed for at handle og løse problemerne.

Ordningen skal selvfølgelig ikke erstatte den direkte dialog, der finder og skal finde sted i hverdagen, hvor der også skal være plads til forskellige synspunkter.

Whistleblower-ordningen skal supplere de samarbejdsorganer, der er i kommunen i dag. Det gode samarbejde, hvor den interne dialog og åbenhed fungerer, skal selvfølgelig videreudvikles og bevares.

Publiceret 04 September 2017 11:00

Villabyerne nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Villabyerne
SENESTE TV